Specialist pentru monitorizarea și evaluarea Proiectului de Înregistrare și Evaluare FunciarăUnitatea de implementare a Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară anunță concurs pentru poziția de Specialist pentru monitorizarea și evaluarea proiectului.

Specialistul M&E va fi responsabil pentru desfășurarea tuturor activităților legate de monitorizare și evaluare în cadrul PÎEF printre care:

 1. Stabilirea unui cadru de rezultate și de monitorizare multianual a proiectului;
 1. Monitorizarea și raportarea pe marginea progresului și rezultatelor;
 1. Oferirea asistenței în activitățile de monitorizare pentru funcționarii superiori ai Departamentului Cadastru al Ageției Servicii Publice (DC ASP) și agențiilor de implementare a proiectului. 

Mai multe detalii cu privire la activitatea specialistului M&E pot fi găsite aici

CRITERIILE DE CALIFICARE

 • Studii universitare în economie/management sau științe sociale, sau comunicare publică;
 • Minim 3 ani de experiență profesională în monitorizare și evaluare, sau activități conexe într-o entitate publică (in cadrul unui proiect finanțat de Instituții Financiare Internaționale – ar constitui un avantaj);
 • Cunoștințe în proiectarea și testarea pe teren a sondajelor și a altor instrumente de colectare a datelor ar fi un avantaj;
 • Cunoașterea conceptelor și principiilor M&E (colectarea și analiza datelor, pregătire rapoarte);
 • Abilități în utilizarea calculatorului, Microsoft Word, Excel, Power Point, etc.;
 • Fluență în engleză și română. Cunoașterea limbii ruse va fi considerată un avantaj.
 • Bune abilități de planificare, organizare, coordonare, gândire analitică și scriere;
 • Bune abilități de comunicare, ușurință în relațiile inter personale;
 • Capacitatea de a lucra atât independent, cât și în echipă mai mare.

Contractul inițial va fi semnat până la data de 30 iunie 2024, cu perioada de probă de 3 luni. Contractul poate fi reînnoit, cu condiția extinderii proiectului și a performanței satisfăcătoare.

Procedura de selectare al Consultantului se va petrece în conformitate cu Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru debitorii Proiectelor de Investiții (iulie 2016, revizuit noiembrie 2017).

Persoanele interesate vor depune Expresia de Interes, (CV-urile și scrisoarea de intenție, copii ale documentelor care atestă calificarea și expertiza (diplomă, certificate de calificare, documente care atestă experiența de muncă necesară)), indicând PÎEF Specialist pentru Monitorizarea și Evaluarea Proiectului.

Expresiile de interes vor fi transmise la adresa de e-mail: pief.procurement@asp.gov.md, nu mai târziu de 29 septembrie 2023 ora 11:00

Articol adaugat de: Olga Chimirciuc