Centrul Internațional ,,La Strada” anunță concurs pentru angajarea unui/unei psiholog/-e la Serviciul Integrat Regional din Ungheni pentru victimele violenței sexualeCentrul Internațional ,,La Strada” anunță concurs pentru angajarea unui/unei psiholog/-e la Serviciul Integrat Regional din Ungheni pentru victimele violenței sexuale

Suntem o organizație neguvernamentală care apără drepturile omului. De mai bine de două decenii, depunem toate eforturile pentru a consolida o societate sensibilă la problemele care afectează femeile şi copiii, o societate care să vrea și să poată să protejeze eficient victimele violenței în familie, abuzului și exploatării sexuale, traficului de ființe umane.

Misiunea noastră este să contribuim la respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale femeilor şi copiilor din Republica Moldova la toate nivelurile – individual, legislativ şi executiv. Promovăm acest lucru printr-o abordare complexă a activităților noastre: informare şi educație, sprijin direct şi asistență acordate beneficiarilor, prin consolidarea capacităților profesioniștilor şi prin dezvoltarea politicilor.

Începând cu septembrie 2023, Centrul Internațional ,,La Strada” cu suportul UN Women asigură pilotarea Serviciului integrat regional pentru victimele violenței sexuale, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 508/2023 din 19 iulie 2023. Acest Serviciu a fost dezvoltat cu suportul financiar al Uniunii Europene.

În contextul pilotării Serviciului Integrat Regional la Ungheni, Centrul Internațional ,,La Strada” lansează un concurs pentru angajarea unui psiholog la Serviciul Integrat Regional pentru Victimele Violenței sexuale, amplasat în mun. Ungheni.

DETALII DESPRE FUNCȚIA PROPUSĂ

Perioada de angajare: până în decembrie 2023 (cu posibilitate de extindere)

Locul de muncă: Serviciul Integrat Regional, amplasat în mun. Ungheni

Program: part-time

Scopul general al funcției: Asigurarea bunei funcționalități a Serviciului prin oferirea asistenței psihologice victimelor violenței sexuale

Responsabilități:

 1. Acordă suport informațional victimelor cu privire la măsurile de protecție în cazuri de violență sexuală;
 2. Acordă asistență psihologică de criză victimelor violenței sexuale, în regim de urgență;
 3. Evaluează riscurile și necesitățile imediate ale beneficiarilor;
 4. Asigură documentarea serviciilor prestate conform procedurilor interne de funcționare a Serviciului Integrat Regional;
 5. Participă împreună cu managerul de caz și alți specialiști implicați la elaborarea și realizarea planurilor individuale de asistență a beneficiarilor;
 6. Monitorizează cazurile referite autorităților spre asistență și protecție, în vederea asigurării necesităților și intereselor legale ale victimelor violenței sexuale;
 7. Îndeplinește și alte responsabilități ce rezultă din mandatul funcției.

Cerințe față de candidat/ă:

 1. Studii superioare depline în domeniul psihologiei;
 2. Cunoașterea la nivel avansat a limbilor română și a limbii ruse;
 3. Experiență de minim trei ani în furnizarea asistenței psihologice;
 4. Experiență anterioară de asistență a victimelor violenței în familie sau violenței sexuale ori de întocmire a rapoartelor de evaluare psihologică constituie un avantaj;
 5. Experiența de lucru în cadrul unei organizații neguvernamentale, de cooperare cu instituțiile publice ori organele de drept va constitui un avantaj.

Competențe:

 1. Corectitudine, empatie şi confidenţialitate în relaţia cu beneficiarii;
 2. Responsabilitate, capacitate de lucru în condiții de stres, inclusiv intervenție promptă în interesul beneficiarului;
 3. De colaborare intersectorială și multidisciplinară;
 4. Experiență în utilizarea computerullui și pachetului de programe Microsoft Office (MS Word, Excel, Power Point).

Dosarul candidatului/ei va include:

 • CV-ul în format Europass ce va include două persoane de referință;
 • Scrisoare de motivare.

Procesul de recrutare: Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de e-mail: office@lastrada.md cu mențiunea ,,Concurs Psiholog/-ă – Serviciul Integrat Regional Ungheni”/ Informații adiționale pot fi solicitate la adresa de e-mail office@lastrada.md sau la numărul de telefon 0-22-234906.

Evaluarea dosarelor se va realiza în două etape:

 • La prima etapă, vor fi analizate dosarele
 • La a două etapă va fi organizat interviul cu candidații preselectați.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 29 septembrie 2023

Centrul Internațional ,,La Strada încurajează aplicațiile timpurii și își rezervă dreptul de a desfășura interviuri cu potențialii candidați anterior expirării termenului anunțului de angajare.

Prin depunerea documentelor pentru funcția solicitată, candidatul/a consimte implicit verificarea de către Centrul Internaţional „La Strada” a informației furnizate.

Articol adaugat de: La Strada Moldova