Termeni de Referință. Achiziționare de servicii de consiliere psihologică/ psihoterapie pentru copiii refugiați și părinții/îngrijitorii acestora din raioanele Strășeni, Glodeni, Florești și TeleneștiTERMENI DE REFERINȚĂ

Achiziționare de servicii de consiliere psihologică/ psihoterapie  pentru copiii refugiați și părinții/îngrijitorii acestora din raioanele Strășeni, Glodeni, Florești și Telenești

 1. CONTEXT

Centrul de Informare și Documentare pentru Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizație nonguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md.

CIDDC oferă sprijin psiho-emoțional copiilor refugiați, părinților/ îngrijitorilor acestora, dar și cadrelor didactice care lucrează cu copiii refugiați, pentru a fi echilibrați emoțional și capabili să sprijine copiii și părinții/ îngrijitorii, inclusiv pe cei refugiați în procesul de adaptare și incluziune în instituțiile de învățământ din Republica Moldova prin:

 • ședințe de consiliere/ terapie acordate copilului refugiat;
 • ședințe de consiliere cu părinții copilului/ copiilor refugiați;
 • ședințe cu cadrele didactice (educator/-oare, învățător/-oare, profesor/-oară) din instituțiile de învățământ frecventate de copii refugiați.

Serviciile de consiliere psihologică/ psihoterapie vor fi prestate în cadrul proiectului „Incluziunea sigură a copiilor refugiați în școlile din Republica Moldova”, implementat de CIDDC în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Solidarités International, Synergie Emergency Response cu suportul financiar oferit de Agenția Franceză de Dezvoltare (AFD) și Fundația Franței (FDF).

 1. SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Psihologul selectat va avea următoarele sarcini și responsabilități:

 • să ofere asistență psihologică (ședințe de consiliere psihologică/ psihoterapie), sensibilă la nevoile copilului sau părintelui/îngrijitorului copilului (Strășeni, Glodeni, Florești și Telenești);
 • să informeze beneficiarul cu privire la condițiile prestării serviciilor psihologice (scop, durată, beneficii, riscuri, limite);
 • să organizeze spațiul în care se află în momentul realizării ședinței de consiliere psihologice/ psihoterapie, astfel încât să asigure respectare a confidențialității și secretului profesional;
 • să anunțe CIDDC și autoritățile competente în cazul în care beneficiarul a semnalizat intenția clară de a-și produce o vătămare gravă sie (suicid) sau altor persoane, pentru a le implica în rezolvarea situației (confidențialitatea în aceste situații, conform legislației Republicii Moldova, nu este aplicabilă);
 • să participe la ședințele de lucru/ sesiunile de supervizare referitoare la serviciile de consiliere psihologică;
 • să completeze și expedieze CIDDC documentația de proiect (acordul de prestare a serviciilor psihologice încheiat cu părintele/ cadrul didactic; jurnalul de evidență a serviciilor psihologice prestate), conform modelului expediat de CIDDC. 
 1. TERMENUL DE REALIZARE ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

Serviciile urmează să fie realizată în perioada septembrie 2023 – februarie 2024.

Psihologul va prezenta oferta financiară conform modelului: I. Date despre ofertant: nume/ prenume, telefon, email, documente anexate la această ofertă, care confirmă eligibilitatea ofertantului (a se vedea dosarul aplicantului). II. Oferta financiară în lei moldovenești, incluzând suma brută (din aceasta vor fi reținute contribuțiile şi impozitele achitate de aplicant conform legislației în vigoare. Suplimentar se va calcula și achita fondul social – 24%), cu specificarea prețului pentru 1 ședință de consiliere psihologică (indicând durata ședinței).

Psihologul va fi plătit prin virament bancar în MDL după livrarea serviciilor solicitate. Detaliile cu referire la plată vor fi stipulate în contractul de prestări servicii semnat între părți.

 1. CERINȚE FAȚĂ DE APLICANȚI
 • Competențe de valorizare a demnității umane, drepturilor omului și diversității;
 • Studii superioare în domeniul psihologiei;
 • Cunoștințe sau experiență de lucru cu copiii/ adulții aflați în situație de criză sau care au trecut prin evenimente traumatice, constituie un avantaj;
 • Experiență de prestare a serviciilor de consiliere psihologică/ psihoterapie, minim 3 ani;
 • Cunoașterea limbilor română (excelent) și rusă (excelent).
 1. DOSARUL APLICANTULUI ȘI PROCEDURA DE SELECTARE

Toate ofertele trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat incluzând date privind experiența în domeniu;
 • Copia documentelor ce atestă studiile/ expertiza în domeniu;
 • Oferta financiară.

Selecția aplicantului (psihologului) se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor și activităților CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecție a copilului; Psihologii selectați vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acesteia.

Selecția se va realiza în două etape:

Într-o primă etapă, eliminatorie, CIDDC va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

 • respectarea termenului limită pentru depunerea dosarului;
 • respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referință.

În a doua etapă se vor examina candidații preselectați din prima etapa, urmărind îndeplinirea de către aceștia a calificărilor si abilitaților solicitate. Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

Criteriu

Pondere

Experiența psihologului în prestarea serviciilor solicitate

50%

Cunoștințe sau experiență de lucru cu copiii/ adulții aflați în situație de criză sau care au trecut prin evenimente traumatice

20%

Oferta financiară

30%

Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de email ciddc@yahoo.com cu mențiunea „Servicii psihologice pentru copii/părinți – refugiați” până la data de 07 septembrie 2023, ora 17:00.

Dosarele incomplete sau expediate după termenul limită nu vor fi evaluate.

Pentru informații adiționale, nu ezitați să ne scrieți la adresa: adrianabordeniuc@gmail.com. 

Notă: CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.