BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal analiză risc sistemicBNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal analiză risc sistemic

Obiectivul/scopul postului:

Analiza sistemului financiar și la nivel de sectoare economice și identificarea riscurilor sistemice capabile să afecteze stabilitatea financiară.

Principalele atribuţii:

1. Desfășoară exercițiile de testare la stres ale entităților supravegheate;

2. Actualizează studiile și analizele efectuate în cadrul Direcției;

3. Înaintează propuneri privind revizuirea analizelor și studiilor efectuate;

4. Participă în elaborarea altor studii și metodologii întru asigurarea monitorizării și cuantificării riscului sistemic;

Cerinţe obligatorii:

1. Studii superioare de master, ciclul II în domeniul economic, sau studii superioare de lungă durată (echivalente cu ciclul II, de master). Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţară si/sau instituţiile de invăţămînt respective;

2. Experienţă de minim 3 ani/ani în domeniul economic, financiar, bancar sau statistic;

3. Cunoştinţe de bază în domeniile: macroeconomie, statistic și de analiză a datelor, gestiunea riscurilor; cunoașterea actelor normative oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei ce țin de activitatea băncilor;

4. Competenţe digitale avansate a aplicaţiilor MS Office, cunoștințe de bază de operare a aplicațiilor de business intelligence și/sau a aplicațiilor statistice;

5. Competenţe lingvistice: cunoaşterea limbii române la nivel avansat; cunoaşterea limbii engleze la nivel intermediar;

6. Competenţe: profesionalism, integritate, responsabilitate, lucru în echipă, orientare spre rezultat, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.

7. Alte abilităţi şi aptitudini: abilități de analiză și cercetare, spirit de creativitate și flexibilitate.

Cerinţe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

1. Cunoștințe în domeniul macroprudențial.

 

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 15 iunie 2023.

! Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1. Legea cu privire la activitatea băncilor, nr.202/2017;

2. Banca Centrală Europeană – „Un ghid rapid privind politicile macroprudențiale”;

3. Manuale de teorie economică, macroeconomie, statistică, econometrie.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0