BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției conformitateBNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției conformitate

Scopul general al postului:

Gestionarea activității Direcției astfel încât să fie întreprinse măsurile și acțiunile necesare în vederea oferirii de asigurare și consultanță referitoare la conformitatea proceselor/ activității desfășurate în cadrul BNM cu prevederile codului de etică și conduită profesională, politicii antifraudă, altor acte normative privind integritatea instituțională, cu prevederile cadrului normativ intern și extern aferent activității BNM, precum și acordării suportului conducătorilor de subdiviziuni în dezvoltarea și implementarea unui sistem de control intern eficient pentru a gestiona riscul de conformitate aferent reglementărilor respective. 

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare absolvite cu examen de licență sau studii de master, pentru absolvenții sistemului Bologna, în domeniul economic– financiar/bancar/legal/administrativ, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova). Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țară și/sau instituțiile de învățământ respective;
 2. Experiență de muncă de minim 5 ani în domeniul economico–financiar, bancar, legal sau administrativ;
 3. Experiență în poziții manageriale de minimum 1 an;
 4. Cunoașterea legislației în vigoare a Republicii Moldova şi actele normative aplicabile în domeniul conformității, controlului intern și integrității;
 5. Cunoașterea de instrumente și tehnici de gestiune a riscului de conformitate;
 6. Cunoaşterea de standarde, bune practici, metodologii aferente domeniului de conformitate și guvernanță;
 7. Competențe digitale Medii;
 8. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și engleze la nivel avansat;
 9. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, planificare și organizare, capacitatea de a lua decizii, viziune, gândire strategică, leadership, flexibilitate și disponibilitate la schimbare;
 10. Alte abilități și atitudini: capacitate de a comunica eficient verbal şi în scris, rezistență la efort şi stres, adaptabilitate la situații noi, diplomație, creativitate, spirit de inițiativă, tendință de dezvoltare profesională continuă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

1.    Certificări internaționale reputabile pe domeniile de risc, drept sau conformitate.

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Coordonează elaborarea politicii de conformitate a BNM și asigură respectarea acesteia;
 2. Coordonează elaborarea programului anual de conformitate cu accent sporit pe domeniile stipulate în scopul de activitate al Direcției, asigură realizarea acestuia și raportarea rezultatelor către guvernator, Comitetul executiv și Consiliului de supraveghere, după caz;
 3. Participă la identificarea și evaluarea riscului de conformitate de către subdiviziunile BNM, precum și propune recomandări privind măsurile de gestiune a acestuia;
 4. Analizează și propune tehnici și metode de implementare a controalelor interne care vor contribui la buna gestiune a riscului de conformitate;
 5. Dezvoltă și implementează cadrul de etică și conduită profesională a BNM;  
 6. Coordonează elaborarea și monitorizează în implementare actele secundare codului de etică și conduită profesională;
 7. Efectuează controale operative interne aferente obiectivelor de activitate.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 21 mai 2024.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022-822-245.

 Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

 Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

 Bibliografie:

1.    Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;

2.    Legea integrității nr.82/2017 si cadrul normativ secundar acesteia

3.    Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrității instituționale și cadrul normativ secundar acesteia

4.    Standarde, bune practici, metodologii aferente domeniului de conformitate și guvernanță

5.  Instrumente și tehnici de gestiune a riscului de conformitate.

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0