BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal, statistica monetară și financiară (perioadă determinată)Obiectivele postului: Postul vacant face parte din Departamentul Raportări și statistică, Direcția Statistica monetară și financiară, obiectivul principal fiind participarea la elaborarea statisticii monetare (inclusiv zilnice), statisticii pieței creditelor și depozitelor (zilnice, lunare, trimestriale, anuale).

Scopul și atribuțiile direcției constau în colectarea, verificarea și analiza datelor aferente statisticii monetare și financiare recepționate de la instituțiile raportoare, elaborarea rapoartelor și informațiilor conform ariei de competență, atât pentru utilizatorii interni BNM precum și pentru utilizatori externi (Fondul Monetar International, Biroul Național de Statistică, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, etc).

Principalele atribuții ale postului:

 • Efectuează verificarea rapoartelor prezentate de bănci, pentru asigurarea veridicității datelor raportate;
 •  Participă la elaborarea comunicatelor BNM lunare „Evoluția indicatorilor monetari”, „Evoluția pieței creditelor și depozitelor”, și altele din domeniul de responsabilitate;
 •  Participă la elaborarea rapoartelor standardizate pentru FMI, Ministerul Finanțelor și alți utilizatori;
 •  Asigură diseminarea rapoartelor din domeniul de responsabilitate, inclusiv pe pagina Web BNM;

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare în domeniul financiar-bancar/economic/statisticii;
 • Cunoașterea calculatorului la nivel de utilizator în special aplicațiile MS Office;
 • Cunoașterea fluentă a limbii române și cunoașterea limbii engleze cel puțin la nivel elementar [A2] (citit/scris/vorbit);
 • Competențe: Integritate; Responsabilitate; Profesionalism; Orientare către rezultate; Perseverență;
 • Abilități de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 22 iunie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Recomandăm să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

facebook