Termen extins: APSCF contractează prestator servicii de consultanță privind elaborarea manualului de resurse umane

Termen extins: APSCF contractează prestator servicii de consultanță privind elaborarea manualului de resurse umane

Termeni de referință (TOR)


pentru prestarea serviciilor de consultanță privind elaborarea manualului de resurse umane al Alianței ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei

Tipul contractului: servicii de consultanță pentru elaborarea politicii organizaționale și a manualului de resurse umane.

Perioada preconizată a consultanței: mai - iunie 2023

Candidați eligibili: persoane fizice și juridice.

Context
Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este o rețea de 62 de organizații neguvernamentale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană. APSCF acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei.

În contextul creșterii organizației și a extinderii echipei secretariatului APSCF, precum și a necesității de optimizare a funcționalității instituționale, APSCF a demarat procesul de dezvoltare a politicilor și procedurilor interne, inclusiv a politicilor de resurse umane.

Obiectivul, sarcinile, livrabilele și termene limită de prestare a serviciilor de consultanță
Obiectivul consultanței constă în dezvoltarea manualului resurselor umane în conformitate cu cerințele prezentului TOR.

Serviciile de consultanță vor consta în realizarea următoarelor sarcini*:
1. Ședințe de lucru cu personalul relevant al APSCF;
2. Elaborarea planului și metodologiei de lucru;
3. Analiza structurii interne/specificului de organizare și consultarea documentelor de referință ale APSCF;
4. Elaborarea structurii manualului de resurse umane al APSCF;
5. Dezvoltarea capitolelor manualului de resurse umane al APSCF;
6. Ajustarea manualului conform sugestiilor oferite de echipa APSCF și prezentarea versiunii finale.

*Toate sarcinile/activitățile vor fi planificate și coordonate cu persoanele responsabile din cadrul APSCF.

Prestatorul de servicii va transmite următoarele livrabile:

 Livrabile

Termen limită

-        Plan și metodologie de implementare  

31 mai

-       Structura manualului de resurse umane al APSCF

7 iunie

-       Draftul manualului de resurse umane al APSCF

20 iunie

-       Manualul de resurse umane final

23 iunie

Cerințe minime față de prestatorul de servicii:
- Studii superioare absolvite în management, resurse umane, drept, administrare publică și/alte domenii relevante;
- Cel puțin cinci (5) ani de experiență în domeniul managementului resurselor umane, dezvoltării politicilor resurselor umane;
- Cunoașterea bună a codului muncii și a legislației aferente consultanței, standardelor, bunelor practici, metodologiilor și a instrumentelor necesare pentru realizarea sarcinilor;
- Experiență în prestarea serviciilor de consultanță și asistență tehnică pentru organizații ale societății civile;
- Abilități avansate de comunicare și interpersonale;
- Capacități bune de documentare, analiză, sintetizare și structurare;
- Cunoașterea avansată (scris și vorbit) a limbii române este obligatorie.
- Focusat pe calitate, profesionalism, punctualitate;

Conținutul și evaluarea ofertei
1. Oferta tehnică și financiară conform Anexei 1 de mai jos.
2. CV-ul consultantului.
Evaluarea ofertei se va face pe baza raportului de 60% pentru aspectul tehnic (CV și oferta tehnică) și 40% pentru oferta financiară.

Termenul limită de depunere a dosarelor
Dosarele de aplicare vor fi depuse până la data de 28 Mai 2023, ora 23:59, la adresa de e-mail office@aliantacf.md, cu mențiunea în titlul e-mail-ului Consultanță manual resurse umane APSCF.

Notă: APSCF își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare, de a negocia oferta financiară propusă, de a anula, prelungi sau relansa concursul.Anexa 1. Oferta tehnică și financiară

Nr.

Sarcina

Livrabil

Zile de consultanță

Preț per zi BRUT/TVA inclus*, MDL

1

Stabilirea așteptărilor și convenirea planului de lucru și a metodologiei de implementare cu personalul relevant al APSCF (ședință de lucru).

Plan și metodologie de implementare 

 

 

 

2

Analiza structurii interne/specificului de organizare și consultarea documentelor de referință ale APSCF

Structura manualului de resurse umane al APSCF

 

 

3

Elaborarea primului draft a manualului de resurse umane al APSCF și consultarea acestora cu personalul relevant.

Draftul manualului de resurse umane al APSCF

 

 

 

4

Ajustarea manualului conform sugestiilor oferite de echipa APSCF și prezentarea versiunii finale

Manualul de resurse umane final

 

 

TOTAL:

 

 

*Persoanele juridice vor prezenta oferta financiară cu TVA inclus.

*Persoanele fizice vor prezenta oferta financiară cu suma Brută (12% impozit pe venit, 9% prime de asigurare).