Selectarea a 4 consultanți/te pentru elaborarea materialelor extra-curriculareFundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul financiar Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează faza II al proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”. Anii de implementare: ianuarie 2023 decembrie 2025.

Proiectul are drept scop îmbunătățirea mediului școlar pentru oferirea accesului la servicii de calitate educaționale, sociale și psihologice copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare (copii de migranți) și semenilor lor; capacitarea părinților/reprezentanților copiilor în asigurarea sprijinului emoțional, social, educațional și de orientare în carieră a copiilor de migranți; eficientizarea politicilor privind instituirea custodiei și cooperarea intersectorială drept rezultat drepturile băieților și fetelor de migranți să fie respectate.

Beneficiarii proiectului sunt copiii claselor a VIII-IX, părinții cărora sunt plecați peste hotare din 15 școli partenere proiectului, selectate din 5 raioane.

Recenta cercetare, Skills and Migration Country Fiche Moldova, relatează că în 2020 peste hotarele țării se aflau circa 1.150.000 de moldoveni. Strategia de Dezvoltare ”Educația 2030” (Strategia), precizează că aproximativ 40% din numărul total de migranți care părăsesc țara pe termen lung sunt adulți de 30-44 de ani. Ceea ce înseamnă că peste o treime dintre adolescenți au cel puțin un părinte care lucrează în străinătate. Totodată, Biroul Național de Statistică (BNS) a precizat că 52,5% copii (7-15 ani) rămân fără îngrijire părintească, inclusiv cei ai căror părinți au plecat în străinătate. Astfel, acești copii lăsați acasă au devenit vulnerabili și au nevoie să primească sprijinul necesar pentru dezvoltarea lor educațională, socială și psihologică.

Conform raportului Ghidarea Tinerilor în Carieră realizat de Code For Moldova (ianuarie - martie 2021), în cadrul școlii, elevii nu au parte de activități suficiente pentru dezvoltarea gândirii critice, analitice, inteligenței emoționale și a altor abilități personale care să-i ajute la luarea unei decizii privind viitoarea carieră. Obiectele școlare care conțin module de autocunoaștere și cunoașterea profesiilor sunt depreciate în raport cu obiectele la care sunt necesare examene. Ca rezultat absolvenții claselor IX si XII întâmpină dificultăți în determinarea viitoarei profesii.

Mai mult decât atât, din cauza că părinții nu cunosc realitățile pieței muncii, nu dețin suficientă informație despre cele mai căutate locuri de muncă, există un risc sporit ca tânărul - viitor absolvent să nu se regăsească în specialitatea propusă de părinte. În astfel de situații nu-i rămâne decât să-și schimbe specialitatea sau să continue activitatea fără a-și dezvolta potențialul său profesional.

La această etapă, Fundația pentru dezvoltare anunță concurs de selectare a 4 consultanți/te pentru elaborarea a 2 seturi (cursuri) de activități extra-curriculare ”Deprinderi de viață și Orientare in Carieră” și ”STEAM și Digitalizare” pentru  copiii  din clasele VIII-IX din școlile partenere proiectului, inclusiv pentru copiii de migranți.  

Scopul acestor activități este de a dezvolta/consolida gândirea critică, analitică, inteligența emoțională și a altor abilități personale ale copiilor care să-i ajute să-și îmbunătățească reușita școlară cât și în procesul de luare a unei decizii privind viitoarea profesie.

In timpul elaborării acestor materiale se vor lua în considerație și rezultatele și recomandările evaluării psiho-sociale inițiale ale acestor copii.

Responsabilitățile consultanților:

 1. Elaborarea Programului extra-curricular pentru clasele VIII-IX ”Deprinderi de viață și orientare în carieră” (2 experți). Livrabilele vor constitui: Ghidul profesorului care va conține lecții pregătite, caietul elevului și curriculum.
 2. Elaborarea Programului extra-curricular pentru clasele VIII-IX ”STEAM și Digitalizare” (2 experți) Livrabilele vor constitui: Ghidul profesorului cu lecții gata pregătite , caietul elevului și curriculum

Ambele programe vor conține activități pentru 54 de lecții care se vor derula pe parcursul a 3 ani școlari (9 lecții per semestru per program). O activitate elaborată poate fi parcursă în 2 lecții.

Pentru fiecare consultant sunt bugetate 20 zile.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniile pedagogie, psihopedagogie, alte domenii relevante.
 • Experiență în elaborarea programelor educaționale extra-curriculare, materialelor didactice;
 • Cunoașterea specificului provocărilor cu care se confruntă copiii în procesul de selectare a viitoarei profesii
 • Cunoașterea specificului provocărilor cu care se confruntă copii care trăiesc în familii incomplete sau fără un părinte/părinți din cauza aflării acestora peste hotare
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă
 • Abilități de utilizare a calculatorului
 • Experiență de lucru cu copiii și instituțiile de învățământ preuniversitare

Pentru participare la concurs, consultanții vor expedia prin email următoarele documente:

 • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante poziției (max. 3 pagini);
 • Scrisoarea de motivare (max. 1 pagină A4, menționați pentru care domeniu aplicați (deprinderi de viață/orientare în carieră/STEAM/digitalizare), accentuați experiența relevantă pe care o dețineți și motivația de a fi angajat(-ă) pentru această sarcină; Indicați în scrisoarea de motivare două persoane de referință (numele persoanei, organizația și datele de contact) de la foști/actuali angajatori, profesori care vă cunosc bine calitățile și competențele profesionale.
 • Oferta financiara per zi de consultanță.

Dosarul va fi expediat la adresa de email victoria.barbulat@fam.md, cu indicarea în linia de subiect “Program  extra-curricular”.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate

Termen limită de aplicare: 13 martie 2023.

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069 99 87 48, persoana de
contact - Victoria Barbulat.