Termen extins: Anunț de angajare la funcția de Psihopedagog/PsihopedagogăProiectul ”Șanse egale la servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități și TSA” implementat de AO SOS Autism, în cadrul proiectului “Organizațiile societății civile  acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu A.O.Keystone  Moldova și  AO Institutum Virtutes Civilis, în baza contractului de Grant G15146 din 26.10.21, anunță concurs de angajare a personalului pentru Centru de zi

A.O. „SOS Autism”  în cadrul Acordului de colaborare între Consiliul Municipal Chișinău și A.O. “SOS Autism”  din 19.08.22 “Cu privire la crearea și dezvoltarea serviciului social “Centrul de zi ADIR pentru persoanele cu dizabilități și TSA” anunță concurs pentru funcția de Psihopedagog/Psihopedagogă conform Termenilor de referință  următori:

I. Locul de muncă, funcția, programul de muncă, condițiile de salarizare:

1. Autoritatea publică: Direcția generală asistență  medicală si socială mun. Chișinău

2. Compartimentul: Centrul de zi ADIR pentru persoanele cu dizabilități și TSA din municipiul Chișinău

3. Adresa: mun. Chisinau,  str. Nicolae Titulescu, 8.

4. Denumirea funcţiei: Psihopedagog/Psihopedagogă

5. Nivelul de salarizare:  grila de salarizare, sporuri, premii, adaosuri la salariu -  conform prevederilor Legii Nr.355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare.

6.Programul de muncă – 8:00-17:00, cu o ora pauza de pranz, zile libere : sâmbăta, duminica.

II. Cerinţele funcţiei :

1. Studii: Diploma universitară în domeniul psihologiei sau psihopedagogiei.

2. Experienţă profesională: preferabil experienţă relevantă în domeniul social,educational, domeniul autismului.

3. Cunoștintele:  legislaţia în domeniul   psihologiei, pedagogiei, cunoaşterea politicilor, precum şi a practicilor naţionale în protecția drepturilor omului; cunoştinţe de utilizare a calculatorului: Word, Excel, Power Point, Internet etc.;

4. Abilităţi: relaționare interpersonală, comunicare eficientă, planificare, organizare,  capacitate de lucru independent și în echipă, integritate, spirit de iniţiativă, empatie, responsabilitate, capacitate de decizie, rezistenţă la efort şi stres, respectarea confidențialității datelor la care are acces; asigurarea calității serviciilor; tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 

III. Descrierea funcţiei:

1.Scopul general și sarcinile de bază ale funcției: aplicarea analizei comportamentale în terapia persoanelor cu tulburare din spectru autist și alte dizabilități.

2. Atribuțiile de serviciu: implementarea planului de intervenție și recuperare psihologică, descrierea comportamentului și a mediului în termenii observabili și măsurabili, realizarea obiectivelor stipulate în planul de intervenție, participarea la formele de perfecționare și la instruirile în domeniu, crearea condițiilor favorabile de învățare pentru beneficiari, introducerea unor proceduri diverse de motivare, colaborarea activă cu psihologul și echipa de specialiști la obiectivele de învățare, predarea prin exerciții distincte DTT, NET și altele, identificarea funcțiilor comportamentului.

3. Alte atribuţii: participarea la instrurile și activitățle de dezvoltare profesională desfășurate în cadrul serviciului; respectarea secretul profesional, codul de etică și deontologie a psihopedagogului; participarea la organizarea seminarelor de formare pentru angajații Centrului în scopul diminuării sindromului arderii profesionale, înaintarea  propunerilor  pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului.

4. Responsabilităţi: respectarea  Regulamentului  intern al Centrului si a fișei de post, asigurarea calității și eficiența muncii pe care o desfășoară, păstrarea confidențialității  informațiilor colectate în timpul activității profesionale, arhivarea bazei de date a dosarele beneficiarilor, registrul de evidență a activității psihopedagogului, întocmirea notelor  informative.

Vă rugăm să prezentați  CV-ul și scrisoarea de intenție cu mențiunea “Angajare  Centrul de zi “ADIR”  pe  adresa de e-mail: sosautism.rm@gmail.com

Termenul limită - 20 februarie, ora 18:00

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grenoble, 191, bl. G

Tel.: /+373/ 79665632 E-mail: sosautism.rm@gmail.com

Articol adaugat de: Viorica Vornicesku

telegram