Asociația Împotriva Violenței în Familie „Casa Mărioarei” angajează coordonator/are local/ă ChișinăuAsociația Împotriva Violenței în Familie „Casa Mărioarei” este o asociație non-guvernamentală, democratică, independentă, non-politică și non-religioasă fondată în anul 2000, cu scopul de a oferi sprijin femeilor și copiilor supraviețuitori ai violenței în familie.

Asociația Împotriva Violenței în Familie „Casa Mărioarei” este un centru de resurse pentru profesioniști și cetățeni în domeniul prevenirii și combaterii violenței. 

Anual, Asociația Împotriva Violenței ”Casa Mărioarei” oferă asistență socială, psihologică, medicală, juridică și adăpost pentru circa 800 de femei și copii, victime ale violenței în familie, organizează instruiri pentru consolidarea echipelor multidisciplinare în abordarea cazurilor de violență în familie, programe educaționale pentru bărbați / băieți, tați / viitori tați, cu scopul de a-i implica în procesul de creștere și educație a copiilor, a activităților casnice, programe și acțiuni de promovare a egalității de gen.

Asociația „Casa Marioarei” este unul dintre fondatori și membru activ al Coaliției Naționale „Viața fără violență” precum și Platforma Națională pentru Egalitatea de Gen,

un parteneriat cu Rețeaua Vermont împotriva violenței domestice și sexuale, Fundația TeDoy. Mai mult decât atât, Asociația este focal point al  rețelei  internaționale WAVE (Women Against Violence Europe)în RM

Începând cu luna februarie 2023 AO” Casa Mărioarei” va implementa un proiect care are drept scop:  îmbunătățirea calității vieții femeilor refugiate din Ucraina prin prevenirea Violenței în bază de gen prin activități de coexistență pașnică și  asigurarea  accesului  la
informare și serviciilor calitative  oferite supraviețuitorilor și femeilor expuse riscului de GBV.

Coordonator/are Local (ă) este responsabil/ă de Facilitarea  procesului  organizațional în unul din raionele în are se desfășoară proiectul de implementarea  și monitorizarea  activităților desfășurate precum  și a serviciilor pentru femeile și copiii refugiați cât și a femeilor și copiilor din comunitate.

Perioada de angajare: Februarie- Decembrie 2023 

Condiții de muncă: program part time

Locul desfășurării activității: online și la oficiu.

 

Responsabilități de bază ale Coordonatorului/ei Local (ă) :

  • Identifică și coordonează formarea echipei de lucru din raion:  prestatorii de servicii,  specialiști ocupaționali.
  • Realizează o evaluare a necesităților terapeutice a femeilor refugiate și localnice pentru a realiza un plan de activități.
  • Elaborează planul lunar de activitate împreună cu echipa de lucru din raion  
  • Coordonează implementarea planului de activități
  • Participă la ședințele de planificare cu echipa de proiect .
  • Prezintă lunar asistentului de proiect rapoarte însoțite de actele de predare primire ale specialiștilor din raion.
  • Elaborează rapoartele narative lunare conform cerințelor;

Cerințe față de candidată/candidat:

Studii superioare în unul dintre următoarele domenii: științe sociale, economice sau alt domeniu tehnic relevant; 

Experiență profesională în planificarea, implementarea  proiectelor;

Abilități de lucru în echipă, inclusiv abilități de multitasking;

Abilități de comunicare și vorbire în public;

Cunoașterea programelor Microsoft Office și competențe de lucru la calculator;

Cunoașterea fluentă a limbii române scris și vorbit;

Cunoștințe profesionale de engleză și rusă prezintă un avantaj.

Ce oferim?

Un mediu pozitiv de lucru, cu colegi respectuoși și prietenoși;

Salariu motivant;

Posibilitatea de a participa în paralel la instruiri pentru dezvoltare profesională;

Echipă pasionată de ceea ce face și determinată să obțină rezultatele scontate;

Oportunitatea de a te afirma și de a dezvolta propriile abilități și idei în cadrul organizației.

Cum aplici?

Trimite un singur document în format pdf care să conțină Curriculum Vitae și scrisoare de intenție la adresa de email cmarioarei@gmail.com Documentul trebuie să prezinte experiențe anterioare cu tipuri similare de sarcini și să nu depășească trei pagini.

Pentru întrebări ne poți contacta la 069333260. 

Termen limită de aplicare: 05 februarie 2023

Articol adaugat de: Casa Marioarei

telegram