Specialist local în analiza datelor de piață (2 consultanți) în cadrul Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF)Consultanții vor oferi Departamentului Cadastru din cadrul Agenției Servicii Publice (entitatea de implementare a proiectului) expertiză și suport în realizarea analizei datelor statistice pe diferite segmente ale pieței imobiliare, introducerea noilor practici de prelucrare a datelor statistice și asistență în activitățile legate de implementarea programului de activități de evaluare în cadrul Proiectului de înregistrare și evaluare funciară. 

Responsabilități:

 • Dezvoltarea si optimizarea procedurilor de colectare si prelucrare a datelor pieței imobiliare pentru diferite categorii de bunuri imobile;
 • Analiza statistică a datelor cadastrale și a informațiilor despre evoluția pieței imobiliare prin calcularea indicilor statistici cantitativi și calitativi stabiliți;
 • Studierea și interpretarea evenimentelor sociale, economice și politice, precum și exprimarea influenței acestora asupra pieței imobiliare;
 • Prognoza analitică a dinamicii de dezvoltare a factorilor cantitativi și calitativi ai pieței imobiliare;
 • Elaborarea în urma analizei statistice a propunerilor de calibrare a modelelor de evaluare existente, modificarea structurii precum și participarea la calibrarea și implementarea de noi modele.
 • Crearea conceptului de elaborare a Registrului de prețuri pe piața imobiliară.
 • Revizuirea și aprecierea critică a surselor de date privind piețele imobiliare locale.
 • Pentru Raportul anual de analiză a datelor de piață, oferirea recomandărilor cu privire la modul de stabilire a unei baze durabile pe termen lung pentru colectarea trimestrială a datelor și elaborarea rapoartelor trimestriale.

Criterii de calificare: 

Experiență generală (obligatoriu):

 1. Studii superioare în domeniul statisticii și analizei matematice, econometriei, modelării matematice, ingineriei datelor, evaluării proprietăților, analizei activității economice sau domenii conexe;
 2. Cunoașterea limbilor de stat și rusă cu abilități de exprimare fluentă.

Altă experiență (va constitui un avantaj):

 1. Evaluator / evaluator autorizat sau o calificare de evaluare internațională echivalentă;
 2. Masterand sau doctorand în domeniul evaluării proprietăților, econometriei, statisticii;
 3. Bună cunoaștere a limbii engleze (oral și scris);
 4. Stagiu în domeniul statisticii, analizei economice, modelării matematice.

Abilități necesare:

 1. Abilitatea de a interpreta date statistice;
 2. Abilitatea de a prezenta rapoarte bine scrise, structurate și elaborate privind analiza datelor ce țin de piața imobiliară;
 3. Cunoașterea calculatorului, inclusiv utilizarea aplicațiilor Windows și MS Office (Word, Excel, Power Point etc.). Utilizator de browser de navigare pe internet;
 4. Cunoașterea utilizării de software specializat de prelucrare a datelor statistice.

Condiții speciale:

Consultantul nu trebuie să fie angajat în cadrul Ageenșiei Servicii Publice sau altă autoritate publică.

Angajatorul nu va asigura specialistul angajat cu un loc de trai în zona alocată.

Procedura de selectare a Consultantului se va petrece în conformitate cu Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru debitorii Proiectelor de Investiții (iulie 2016, revizuit noiembrie 2017).

Persoanele interesate vor depune Expresia de Interes, (CV-urile și scrisoarea de intenție, alte documente care atestă calificarea necesară), indicând în titlul e-mailului -  PÎEF Specialist local în analiza datelor de piață în cadrul Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară.

Expresiile de interes trebuie depuse în forma scrisă la adresa de e-mail: pief.procurement@asp.gov.md, nu mai târziu de 8 februarie 2023 ora 11:00. 

Mai multe detalii pot fi găsite în Termenii de Referință 

Articol adaugat de: Olga Chimirciuc

telegram