BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de supraveghere bancară continuăCerințe minime obligatorii pentru candidați:

1) Studii şi experiență:

      - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare pentru studiile obţinute în Republica Moldova; În cazul unei note de studii generale mai mici de 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență de minim 3 ani în domeniul bancar. Persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective; Studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile menționate constituie un avantaj;;

      - Stagiul în domeniul financiar-bancar nu mai puțin de un an;

      - Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova;

      - Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;

      - Cunoașterea limbii române - fluent și a limbii engleze - nivel intermediar;

      - Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

2) Competente comportamentale:

- Orientare către performanță;

- Comunicare eficientă;

- Cooperare;

- Integritate organizațională;

- Gândire conceptuală.

Principalele atribuții ale economistului principal al Direcției supraveghere continuă, Departamentul supraveghere bancară;

1. Evaluarea activității băncilor conform prevederilor Metodologiei de supraveghere și evaluare a activității băncilor;

2.    Monitorizarea profilului de risc al băncilor, inclusiv supravegherea riscului de credit prin monitorizarea portofoliilor băncilor;

3.    Procesarea, monitorizarea și analiza informației obținute de la bănci sub formă de rapoarte;

4.    Alte atribuții conform fișei postului.

!Depunerea CV-ului:  În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 07 decembrie 2022.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

TEMATICA

- Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei;

- Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;

- Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor.

BIBLIOGRAFIA

1.    Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

2.    Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;

3.    Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr. 322 din 20.12.2018;

4.    Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0


telegram