PNUD Moldova angajează Consultant în Comunicare Strategică și Implicare CivicăPNUD Moldova angajează Consultant în Comunicare Strategică și Implicare Civică

 

Funcția: Consultant în Comunicare Strategică și Implicare Civică

Proiect: Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente (EDMITE)

Perioada: decembrie 2022 - mai 2023 (până la 60 de zile lucrătoare)

Locația: Chișinău, Republica Moldova

Termen limita de depunere a dosarelor: 25 noiembrie 2022, 16:30

Platforma pentru depunerea dosarelor: https://sc.undp.md/jobdetails/2612/

Persoane de contact: Radu Mirza radu.mirza@undp.org

 

Informații generale

Etapa a II-a a Proiectului Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” (EDMITE) are drept obiectiv de bază creșterea integrității, transparenței și a incluziunii în procesele electorale din Moldova printr-o administrare electorală independentă și credibilă, cu cetățeni proactivi și bine informați.

Suportul electoral și dezvoltarea capacităților instituționale sunt parte a asistenței guvernamentale democratice acordate de PNUD, care, la nivel mondial, ajută statele să creeze un cadru democratic prielnic pentru creșterea reprezentării, a responsabilității și a transparenței în beneficiul cetățenilor.

PNUD are un parteneriat de lungă durată cu Comisia Electorală Centrală (CEC) și cu Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE), care vizează îmbunătățirea proceselor electorale democratice din Moldova prin consolidarea transparenței și eficienței administrării alegerilor, modernizarea sistemelor și instrumentelor informatice electorale și creșterea incluziunii și participării alegătorilor.

Scopul de lucru

Proiectul EDMITE intenționează să contracteze un Consultant în Comunicare Strategică și Implicare Civică (denumit în continuare Consultant) pentru a oferi suport profesional și expertiză în ceea ce privește activitățile de comunicare ale proiectului, organizarea activităților proiectului, precum și organizarea campaniilor civice și de comunicare. Consultantul va fi responsabil de elaborarea și implementarea Strategiei de comunicare a Proiectului în conformitate cu liniile directoare și regulile de vizibilitate corporativă și în strânsă colaborare cu echipa Proiectului și Departamentul Comunicare al PNUD, organizațiile donatoare, instituțiile beneficiare, OSC-urile și reprezentanții mass-media.

Atribuții

 • Dezvoltarea și actualizarea planurilor de lucru ale proiectului prin conceptualizarea și implementarea, în strânsă colaborare cu echipa de proiect, a campaniilor informaționale, evenimentelor, activităților inovatoare de educație civică, care vizează tineri, femei, grupuri de persoane vulnerabile și marginalizate (inclusiv minorități etnice) și persoane cu dizabilități;
 • Implementarea Strategiei anuale de Comunicare a Proiectului și Planului de Vizibilitate în strânsă colaborare cu echipa de Proiect și Departamentul de Comunicare PNUD și în conformitate cu liniile directoare și regulile de vizibilitate corporativă;
 • Suport în evaluarea dosarelor depuse de experți și furnizori pentru servicii de comunicare, activități civice și educaționale, precum și produse audio-vizuale și tipărite;
 • Coordonarea și implementarea de activități precum educația civică la scară largă și evenimente de informare a alegătorilor, în special tineri, persoane cu dizabilități, femei, grupuri vulnerabile și marginalizate;
 • Asigurarea că activitățile de comunicare a proiectului, evenimentele și campaniile de vizibilitate sunt în conformitate cu cerințele de vizibilitate ale PNUD;
 • Sprijinirea CEC/CICDE în informarea publicului cu privire la activitățile și realizările lor, inclusiv reformele în domeniu, organizarea alegerilor, actualizările sistemului informatic și a modulelor de control financiar, informațiile electorale cheie pentru alegători;
 • Suport pentru echipa de proiect în scrierea și redactarea rapoartelor narative ale proiectului (lunare, trimestriale, la jumătatea anului și anuale);
 • Elaborarea și transmiterea în fiecare lună a activităților și sarcinilor efectuate, care să conțină linkuri relevante, statistici și date dezagregate;
 • Pregătirea și transmiterea unui raport final de activitate (inclusiv date și informații cantitative și calitative, imagini, grafice, diagrame, impactul rezultatelor obținute, concluzii și recomandări).

Cerințe față de candidat/ă

 • Licență sau Masterat în Jurnalism, Științe ale Comunicării, Media, Relații Publice sau alte domenii relevante comunicării;
 • Experiență de minim 3 ani în domeniile comunicării sau jurnalismului ca specialist în comunicare;
 • Cel puțin 2 ani de experiență de lucru în dezvoltarea și implementarea de strategii și planuri media/comunicații, campanii de vizibilitate și conștientizare, redactare materialelor și produselor de comunicare (inclusiv elaborarea de articole, comunicate de presă, interviuri și alte produse de comunicare) - (vă rugăm să atașați link-urile relevante în dosar);
 • Cel puțin două (2) produse de comunicare (articole, comunicate de presă, interviuri și alte produse de comunicare) elaborate sau alte sarcini similare (exemplele trebuie detaliate în mod explicit în CV-ul sau scrisoarea de intenție);
 • Experiență în proiectarea și organizarea de evenimente publice (cel puțin două exemple).

 Competențe și aptitudini

 • Experiență în poziții similare într-un proiect PNUD și/sau finanțat de UE sau alte organizații internaționale.
 • Experiență profesională anterioară demonstrată în lucrul direct cu OSC și mass-media;
 • Experiență în comunicare de criză;
 • Experiență în lucrul cu companii pe produse de producție video;
 • Bune aptitudini de comunicare scrisă, abilități creative și analitice, precum și capacitatea de a comunica eficient cu părțile interesate și de a prezenta ideile în mod clar și eficient;
 • Abilități excelente de comunicare orală, scrisă și de editare;
 • Abilități de respectare a termenilor limită, de a gestiona mai multe priorități simultan și de a se adapta circumstanțelor în schimbare;
 • Cunoașterea și înțelegerea principalelor obiective ale proiectului EDMITE și a domeniului de activitate;
 • Cunoașterea limbilor română, rusă și engleză (verbal și scris) este obligatorie.

 Dosarul de participare la concurs

Pentru a participa la concurs persoanele interesate vor prezenta următoarele documente/informații:

 • CV actualizat, indicând toate funcțiile ocupate anterior, durata acestora (lună/an), calificările, precum și datele de contact (e-mail și număr de telefon) ale candidatului/ei și a cel puțin trei (3) cele mai recente persoane de referință. Referințele pot include și colegi;
 • O scrisoare de intenție (cu o lungime maximă de 1 pagină) care indică motivul pentru care candidatul/a se consideră potrivit pentru post;
 • Propunere financiară (în USD, specificând suma totală solicitată pe zi lucrătoare și per livrabil);
 • Alte materiale relevante pentru pre-evaluarea relevanței experienței, cum ar fi rapoarte, prezentări, publicații sau alte materiale.

Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare.

Articol adaugat de: Radu Mirza
Alte articole de la acest autor: