Institutul de Standardizare din Moldova angajează Specialist standardizareAngajator: Institutul de Standardizare din Moldova

Adresa juridică, sediul: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28

Subdiviziunea structurală: Departament standardizare

Funcția vacantă: Specialist standardizare

Perioada: Determinată (concediu de îngrijire a copilului)

Telefon de contact: 022-905-300

E-mail: info@standard.md sau ism.anticamera@gmail.com

Persoana de contact: Mihaela Verdeș, manager oficiu

Scopul funcției: Asigurarea realizării procesului de adoptare a standardelor europene și internaționale și asigurarea realizării procesului de gestionare a activității comitetelor tehnice naționale, precum și de exercitare a atribuțiilor de membru în cadrul comitetelor tehnice europene și internaționale.

Atribuțiile de funcție:

1)         Realizarea procesului de adoptare a standardelor europene și internaționale

a)         Traducerea titlului standardelor care se adoptă în limba de stat și limba rusă;

b)         Elaborarea hotărârilor privind aprobarea, modificarea, anularea standardelor moldovenești și a anexelor la acestea;

c)         Elaborarea și avizarea elementelor naționale.

2)         Managementul activității comitetelor tehnice

a)         Realizarea procesului de creare a comitetelor tehnice (CT);

b)         Coordonarea activității comitetelor tehnice, inclusiv asigurarea secretariatului;

c)         Elaborarea planurilor și rapoartelor de activitate ale comitetelor tehnice;

d)         Prezentarea propunerilor de instruire a membrilor comitetelor tehnice;

e)         Monitorizarea și asigurarea respectării etapelor de elaborare și redactare a standardelor moldovenești originale, începând cu lansarea temei noi de standardizare și finalizând cu înaintarea proiectului de standard spre aprobare în cadrul CT gestionate;

f)          Monitorizarea standardelor moldovenești originale, din gestiunea CT respective, în scopul examinării periodice a acestora.

3)         Gestionarea listelor de standarde armonizate la reglementările tehnice naționale pe domeniile de activitate și a listelor de standarde armonizate la Directivele Europene de Nouă Abordare

a)         Verificarea valabilității standardelor moldovenești incluse în proiectele de liste ale standardelor armonizate la reglementările tehnice naționale și elaborarea avizelor la aceste proiecte de liste;

b)         Monitorizarea listelor de standarde armonizate la reglementările tehnice.

4)         Monitorizarea și analizarea actelor normative și legislative naționale care au tangență cu standardizarea

a)         Examinarea și elaborarea avizelor la proiectele de acte normative și legislative, care au tangență cu activitatea de standardizare, plasate pe portalul “particip.gov.md”;

b)         Monitorizarea listelor de acte normative și legislative care conțin referințe la standarde.

c)         Prezentarea de propuneri privind modificarea actelor normative și legislative ale căror referințe la standarde nu corespund regulilor de standardizare.

5)         Alte atribuții ce țin de implementarea politicii în domeniul standardizării

a)         Identificarea și anularea standardelor moldovenești depășite și conflictuale;

b)         Elaborarea sau participarea la elaborarea și/sau modificarea regulilor de standardizare privind elaborarea, adoptarea, examinarea periodică, confirmarea, modificarea și anularea standardelor;

c)         Prezentarea propunerilor la programul de standardizare națională;

d)         Participarea la diferite întruniri, evenimente de promovare a standardelor și a standardizării cu prezentări și discursuri referitoare la avantajele și beneficiile standardizării.

Studii: superioare, de licență sau echivalente în domeniul tehnic.

Experiență profesională: se va considera un avantaj experiența în domeniul tehnic.

Cunoștințe:

a)         Regulile de standardizare și legislația în vigoare în domeniul standardizării;

b)         Limba română, rusă, engleză sau franceză (opțional);

c)         Microsoft Office, Microsoft Excel, internet.

Abilități: de analiză și sinteză a datelor, a fenomenelor și a proceselor, de soluționare a problemelor în domeniul de competentă.

Candidații vor prezenta următoarele documente:

1)         cererea de participare la concurs;

2)         copia buletinului de identitate;

3)         copiile diplomelor de studii;

4)         CV.

Dosarele se vor prezenta la adresa juridică a ISM: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, anticamera sau prin e-mail.

Termenul limită de prezentare a dosarelor de participare la concurs: 23 septembrie 2022, ora 16.00.

Locul desfășurării interviului: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, sala de ședințe.

Mod de informare: prin e-mail; la adresa indicată în CV.

Date cu caracter personal: ISM va trata toate informațiile conținute în CV drept informații cu caracter personal. Candidatul va prezenta împreună cu CV-ul Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care poate fi descărcată accesând standard.md, rubrica Despre ISM/Informații publice/ Date cu caracter personal.

Articol adaugat de: Institutul de Standardizare din Moldova

telegram