Institutul de Standardizare din Moldova angajează Specialist digital mediaAngajator: Institutul de Standardizare din Moldova

Adresa juridică, sediul: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28

Subdiviziunea structurală: Departament comunicare și relații externe

Funcția vacantă: Specialist digital media

Perioada: Nedeterminată

Telefon de contact: 022-905-300

E-mail: info@standard.md sau ism.anticamera@gmail.com

Persoana de contact: Mihaela Verdeș, manager oficiu

Scopul funcției: stabilirea și menținerea relațiilor de colaborare în domeniul standardizării prin organizarea evenimentelor de promovare a standardizării, asigurarea participării ISM la diverse evenimente naționale, gestionarea proiectului educațional “Academia standardizării”.

Atribuțiile de funcție:

1)            Promovarea activității de standardizare

2)            Gestionarea proiectului educațional “Academia standardizării”

3)            Contribuirea la implementarea și mentenanța Sistemelor de management implementate în cadrul ISM.

Studii: superioare, de licență sau echivalente în domeniul comunicării, marketing, project management.

Experiență profesională: se va considera un avantaj experiența în domeniul comunicării sau alte domenii relevante.

Cunoștințe: Microsoft Office, Internet, limba română, rusă, engleză.

Abilități: de analiză și sinteză a datelor, a fenomenelor și a proceselor, de soluționare a problemelor în domeniul de competentă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Candidații vor prezenta următoarele documente:

1)            cererea de participare la concurs;

2)            copia buletinului de identitate;

3)            copiile diplomelor de studii;

4)            CV.

Dosarele se vor prezenta la adresa juridică a ISM: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, anticamera sau prin e-mail.

Termenul limită de prezentare a dosarelor de participare la concurs: 23 septembrie 2022, ora 16.00.

Locul desfășurării interviului: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, sala de ședințe.

Mod de informare: prin e-mail; la adresa indicată în CV.

Date cu caracter personal: ISM va trata toate informațiile conținute în CV drept informații cu caracter personal. Candidatul va prezenta împreună cu CV-ul Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care poate fi descărcată accesând standard.md, rubrica Despre ISM/Informații publice/ Date cu caracter personal.

Articol adaugat de: Institutul de Standardizare din Moldova

telegram