Asociația Obștească Societatea de Cruce Rosie din Moldova, angajează Contabil

Asociația Obștească Societatea de Cruce Rosie din Moldova, angajează Contabil

Descrierea organizatiei:

Societatea de Cruce Roşie din Republica Moldova, activează mai bine de 97 de ani, și este o organizație non-guvernamentală, non-profit, apolitică şi funcţionează în baza Convenţiilor de la Geneva din 1949, ce au fost ratificate de Republica Moldova, prin legea cu privire la “Societatea de Cruce Roșie din Moldova” și a Statutului Crucii Roșii și Statutul Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie.

Societatea de Cruce Roşie din Republica Moldova a fost recunoscută de către Comitetul Internaţional al Crucii Roşii ca membru cu drepturi depline în cadrul Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie din care fac parte 192 de Societăți de Cruce Roșie și Semilună Roșie.

În baza celor şapte principii fundamentale ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie (Umanitate, Neutralitate, Imparţialitate, Independenţă, Voluntariat, Unitate şi Universalitate), Societatea de Cruce Roşie din Moldova îşi extinde activitatea pe întreg teritoriul Republicii, inclusiv în partea stîngă a Nistrului.

Fidelă idealurilor sale – de a preveni şi alina suferinţele în orice împrejurări, Societatea de Cruce Rosie din Moldova depune eforturi pentru soluţionarea multiplelor probleme sociale cu care se confruntă bătrînii solitari, persoanele și copiii cu dizabilități, copiii orfani, familiile cu mulţi copii și familiile monoparentale din Moldova.

 

Sarcini specifice:

 • Asigură organizarea evidenţei contabile primare a CNPAC în conformitate cu prevederile

Legii contabilităţii, Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Indicaţiilor metodice

Privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale, alte acte normative ce reglementează domeniul respectiv;

 • Intocmește şi prezintă situațiile financiare, rapoartele fiscale și statistice în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Asigură întocmirea și prezentarea în termenii stabiliți a rapoartelor financiare către donatori, în baza prevederilor acordurilor de finanțare;
 • Efectuiază tranzacţiile economice şi financiare, prin transfer, asigură confirmitatea acestora cu documente justificative (contracte, facturi, acte de predare primire, recipise, ş.a);
 • Asigură utilizarea corectă și supravegherea gestionării mijloacelor financiare conform Destinaţiei în baza proiectelor de finanţare;
 • Organizează sistemul de control intern, inclusiv efectuarea inventarierii;
 • Pregătește și procesează salariile;
 • Și alte sarcini ce țin de activitatea Crucii Roșii din Moldova.

 

Cerințe:

 • Obligatoriu: Studii superioare sau medii de specialitate;
 • Limbi vorbite: nivel avansat de comunicare în Română, cunoasterea limbii Ruse prezinta un avantaj.
 • Cerinte specifice: Cunoasterea specificului activitatii contabile in sectorul non-profit; cunoasterea legislatiei fiscale; cunoasterea PC: 1C 8.3 contabilitate, internet banking, Microsoft Office (Word, Excel).
 • Competente: Concentrare pe rezultate si responsabilitate; Lucru in echipa; Abilitate de a lucra sub presiune, de a respecta termenele limită, de a organiza și planifica eficient sarcinile; Responsabilitate, onestitate, corectitudine, acuratețe.

 

Experiență:

 • Minimum 3 ani de experiență în domeniul solicitat sau alte domenii aferente.
 • Abilități interpersonale puternice și abilitate de a lucra bine cu oamenii.

Condiții:

 • Programul de lucru 8 ore/ zi;
 • Acces la telefonul fix/fax de serviciu, PC, xerox, printer, proiector video etc.
 • Perioada de probă: 3 luni.

 

Aplicare:

 • Data limită pentru depunerea dosarului: 19 iunie 2022, ora 18:00.
 • CV completat si scrisoare de recomandare vor fi depuse la adresa electronică redcross.md@gmail.com cu indicare la Tematica mesajului ”Contabil – [aici scrieținumele dvs.]”.
 • Doar persoanele dosarele cărora vor fi preselectate pentru interviu, vor fi contactate.