Termen extins: HelpAge International angajează Coordonator de Politici și Advocacy

HelpAge International angajează Coordonator de Politici și Advocacy

Funcția anunțată: Coordonator de Politici și Advocacy

Locul: or. Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract pe termen de 6 luni cu posibilitate de prelungire

Perioada de lucru estimată: începând cu luna iulie 2022

Termen limită pentru aplicare: 15 iulie 2022

 

Informații generale HelpAge International lucrează împreună cu parteneri și cu o rețea globală diversă din care fac parte peste 150 de organizații din 85 de țări, acordând suport pentru milioane de persoane în vârstă să trăiască în siguranță, demn, activ și sănătos.

Prin parteneriatele și colaborările pe care le stabilim, ne propunem să asigurăm includerea persoanelor în vârstă în societate și să contribuim la o societate mai echitabilă pentru toți, indiferent de vârstă. HelpAge International lucrează pentru depășirea crizei ucrainene și a lansat un program de suport pentru refugiații care sosesc în Moldova, ce include asistență financiară în numerar, distribuții de produse alimentare și non-alimentare, asistența psihologică primară și de protecție a sănătății mintale și alte tipuri de suport.

Suntem în căutarea unui Coordonator / unei Coordonatoare de Politici si Advocacy . În calitate de coordonator de politici și advocacy, veți analiza și evalua tendințele politice, sociale și economice din țară relevante pentru îmbătrânire și veți oferi contribuții substanțiale în dezvoltarea recomandărilor HelpAge privind integrarea îmbătrânirii în politicile publice, cu accent pe protecția socială, asistența medicală și drepturile omului. Veți lucra îndeaproape cu Platforma pentru Îmbătrânire Activă, o alianță neformală de organizații neguvernamentale, și veți dezvolta o poziție comună pe domeniile relevante pentru persoanele în vârstă. Veți coordona și implementa nemijlocit activitățile proiectului „Cetățeni activi, comunități prospere-faza II”, implementat cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

 Responsabilitățile de baza sunt:

 • Coordonarea implementării proiectului sus-menționat și a activității Platformei pentru Îmbătrânire Activă, asigurând îndeplinirea sarcinilor administrative și logistice necesare pentru a obține rezultatele planificate pe proiectul dat.
 • Analiza contextului politic, social și economic din perspectiva îmbătrânirii populației și identificarea oportunităților de intervenție ale Platformei pentru Îmbătrânirea Activă și HelpAge International în Moldova (în calitate de secretariat al Platformei).
 • Monitorizarea politicilor noi sau amendamente la cele existente (strategii și programe naționale, cu planurile de acțiuni pentru implementarea acestora, legi și acte normative, rapoarte și analize, cadru de politici internaționale, etc.) în domenii de interes pentru persoane în vârstă, analiza acestora, pregătirea rezumatelor și a mesajelor cheie.
 • Contribuirea substanțială la formularea recomandărilor de politici către instituțiile de stat cu privire la o integrare mai bună a îmbătrânirii active și sănătoase. Coordonarea consultării analizelor și documentelor cu recomandări împreună cu organizațiile membre ale Platformei, Îmbătrânire Activă, personalul managerial al HelpAge și consultanți externi.
 • Asistarea în cadrul activităților de advocacy ale HelpAge International și Platformei în domeniile vizate, analiza de politici preconizată în proiect și realizarea prezentărilor de politici publice.
 • Asigurarea sprijinului pentru cel puțin trei organizații locale (nivel de raion sau comunitate),  în identificarea problemelor persoanelor în vârstă și adresarea acestora în strategiile și planurile de dezvoltare locală și în elaborarea răspunsului de advocacy pentru remedierea acestor probleme.
 • Asigurarea vizibilității proiectului prin evenimente publice, informații pe rețele de socializare și alte mijloace de informare în masă.

Calificări și experiență

 • Capacitate de cercetare, analiză și prelucrare date, lucru cu documente de politici și rapoarte de cercetări cu privire la persoanele în vârstă și îmbătrânire activă și capacitate de a scrie rapoarte analitice sau documente de poziție;
 • Abilitate de a analiza și coordona sarcini complexe și încredere în comunicarea cu publicul, cu oficiali de stat.
 • Abilități organizatorice puternice și capacitate de a stabili priorități în mod eficient, capabil să lucreze sub presiune și să facă față termenilor limită;
 • Cel puțin 2 ani de experiență în lucru de birou, inclusiv organizarea de ședințe/ instruiri/evenimente publice și administarea documentației;
 • Cunoașterea domeniului de dezvoltare, precum și o bună înțelegere a mediului operațional al ONG-urilor;
 • Cunoaștereea avansată a limbii română, rusă și engleză;
 • Cunoașterea calculatorului și utiizarea echipamentului de birou –fotocopiator, imprimantă, scaner etc.

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune în limba engleză dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți succint experiența în domenii relevante sarcinii;

 CV-ul, cu indicarea a 3 persoane de referință și contactele lor;

Notă: La această etapă, vă rugăm să nu expediați scrisori de recomandare sau copii ale diplomelor sau certificatelor.

Dosarul de aplicare poate fi depus până la data de 15 iunie 2022, la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Concurs Coordonator de Politici și Advocacy”, în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente, care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această funcție, fără a fi notificați.

Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, 069085368, persoană de contact Cristina Samburschi.

În conformitate cu politica de Salvgardare:

HelpAge International se angajează să protejeze comunitățile cu care lucrăm, partenerii noștri, personalul și orice alte persoane cu care intrăm în contact. Prin urmare, veți fi, de asemenea, responsabil(ă) pentru: prevenirea abuzului din partea persoanelor și proiectelor noastre pentru oricine vizat de activitatea noastră.