Asistent de proiect

                                                  A N U N Ț 

cu privire la  desfășurarea  concursului privindocuparea funcției vacante:

                                             Asistent de proiect

la proiectul ,,Șoldănești Agricultural Regional Market,, (SARM), finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Inițiativei "Primarii pentru Creștere Economică" (M4EG),,

                                     Referința: EuropeAid/170157/DH/ACT/Multi

        Termeni de referință pentru Asistentul de proiect (full-time, 100%)

Proiectul este împlementat de Primăria orașului Șoldănești, Republica Moldova, în parte-neriat cu ,,Sinergetika Consulting,, SRL

Durata proiectului: 24 luni 

Data începerii proiectului: 01 martie 2022

Perioada de activitate a asistentului de proiect: 21 luni

Data începerii activității: 16 iunie 2022

Funcții de bază:

      Asistentul Proiectului ,,Șoldănești Agricultural Regional Market,, coordonează și oferă asis-tență echipei de implementare a proiectului, organizează și supraveghează activitățile și este responsabil pentru obținerea rezultatelor proiectului, în conformitate cu descrierea proiectului și contractul de grant.

Atribuții și responsabilități specifice:

-Menține legătura cu partenerii proiectului;

-Redactează documente legate de rutina proiectului: minute întîlniri, fișe prezență, rapoarte, e-mailuri etc;

-Actualizează, la necesitate, planul de acțiuni al proiectului și monitorizează stadiul realizării activităților;

-Centralizează și păstrează evidența strictă a tuturor documentelor legate de proiect;

-Participă la organizarea activităților și evenimentelor proiectului și asigură secretariatul lor;

-Contribuie la realizarea altor sarcini pentru realizarea proiectului, solicitate de către managerul proiectului sau primarul orașului Șoldănești;

-Organizează deplasări în teren în ceea ce privește vizibilitatea proiectului, legătura cu partenerii locali ai proiectului, locuitorii orașului și antreprenorii din piața agricolă;

-Coordonează activitatea consultanților și experților angajați în cadrul proiectului;

-Îndeplinește alte atribuții care îi sunt delegate.

Subordonare:

Managerului de proiect și primarului orașului Șoldănești.Asistentul de proiect va lucra în biroul acordat în incinta primăriei orașului Șoldănești.

Studii și experianță:

Studii superioare. Experiență în domeniul implementării proiectelor, inclusiv proiecte de dezvoltare economică locală.

Abilități lingvistice:

Cunoașterea limbii engleze este obligatorie.

Cunoștințe computer: MicrosoftWord, Microsoft Excel, Microsoft Power Proit, Outlook, internet și alte instrumente digitale pentru organizarea muncii în echipă.

Cerințe specifice :

          -Experiența în domeniul activităților comunitare va fi considerată un avantaj.

          -Cunoașterea problemelor pieței locale și a producătorilor agricoli autohtoni.

          -Abilități de analiză și planificare, angajament personal, eficiență, flexibilitate, focusare 

           pe rezultate, gîndire creativă.

          -Abilități de comunicare scrisă și verbală, de analiză și formulare de recomandări, abilități 

           analitice.

          -Calități personale: responsabilitate, inițiativă, obiectivitate, promptitudine.

Procedura de selectare:

Etapa I (eliminatorie): examinarea CV-lui și a documentelor anexate

Etapa II: interviu cu reprezentanții Comisiei de evaluare, privind calificările și abilitățile solicitate.

     Candidații interesați sunt bineveniți să trimita CV-urile și actele confirmative celor expuse în CV-ri, pănă la data  limita 14 iunie 2022, ora 16.00, la adresa: soldanesti.primaria@gmail.com

  Nu vor fi luate în consuderație trimiterile cu întărziere. Subiectul va include următoarele infor-mații: Nume/Prenume,Asistent de proiect ,,Șoldănești Agricultural Regional Market,, .

Doar candidații selectați vor fi invitați la interviu. Mai multe informații pot fi solicitate la adresa de  e-mail menționată mai sus. 

Articol adaugat de: Botnari Dumitru