Formator/echipa de formatori pentru instruirea în domeniul de advocacy

TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru selectarea unui formator/unei echipe de formatori pentru instruirea în domeniul de advocacy

 

Servicii solicitate: servicii de instruire în domeniul advocacy pentru servicii sociale

Locul: Moldova, Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: mai - iunie 2022 (1,5 zile facilitare, 1,5 zile pregătire și raportare)

Context

În perioada aprilie 2022 – decembrie 2022, HelpAge International Moldova, care deține secretariatul Platformei pentru Îmbătrânire Activă (18 organizații), implementează proiectul “Cetățeni activi, comunități prospere-faza II”, implementat cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Pe parcursul anului 2022, reieșind din necesitățile de instruire ale membrilor Platformei, a fost planificată realizarea unei instruiri în domeniul de advocacy pentru crearea/extinderea/îmbunătățirea serviciilor sociale disponibile pentru persoanele vârstnice la nivel de comunitate.

Cu acest scop, HelpAge International Moldova anunță concurs pentru selectarea unui formator/unei echipe de formatori pentru planificarea și desfășurarea instruirii.

Sarcinile formatorului/echipei de formatori

Sarcina

Perioada de realizare

Nr. de zile

Pregătirea materialelor de instruire (agenda, suport de curs, prezentări ppt)

Mai

1 zi

Desfășurarea online/offline a instruirii pentru participanți

Mai - Iunie

1,5 zile

Prezentarea unui scurt raport

Mai - Iunie

0,5 zi

 

Subiecte de interes pentru pregătirea modulelor instruirii

  1. Pașii pentru pregătirea și planificarea unei campanii de advocacy (cauza campaniei, scopul și obiectivele, identificarea ţintelor, aliaţilor şi oponenţilor, colectarea informațiilor și analiza situației, definirea mesajului, stabilirea şi aplicarea tacticilor);
  2. Sfaturi practice pentru formarea coaliției de advocacy, participarea la ședințele de lucru cu decidenții/funcționarii publici și/sau formularea mesajelor pentru mass-media și asigurarea vizibilității campaniei/eforturilor de advocacy.

Achitările sub egida acestor Termeni de Referință vor fi efectuate după desfășurarea instruirii și prezentării raportului de activitate.

 

Cerințe față de candidați

  • Experiență vastă în activități de advocacy și elaborarea/desfășurarea campaniilor de advocay;
  • Experiență de planificare a strategiei de advocacy și de participare în procesul de pregătire a strategiei de advocacy;
  • Experiență profesională la nivel național în domeniul livrării atelierelor de formare în domeniul solicitat;
  • Experiență de lucru cu instituții guvernamentale și/sau ONG-uri privind furnizarea serviciilor de expertiză și instruiri în domeniul solicitat;
  • Abilităţi analitice excelente, capacitatea de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe pentru publicul larg;

 

Dosarul de aplicare la concurs va conține

  • CV-ul actualizat, incluzând date privind experiența în furnizarea atelierelor de formare în domeniul advocacy, cu focus pe îmbunătățirea serviciilor sociale pentru grupuri de populație vulnerabile;
  • Oferta financiară pentru prestarea serviciilor (în lei moldovenești per zi/net);
  • Orice alte materiale relevante (link-uri la curriculum-uri de instruire, scrisori de recomandare).

 

Candidații vor expedia dosarele la adresa de e-mail: cristina.railean@helpage.org, cu mențiunea „Concurs formator advocacy servicii sociale”, până la data de 23 mai 2022, ora 17:00. Detalii suplimentare la numărul de telefon +373 69 628461 sau la adresa de email menționată mai sus.

HelpAge Moldova își rezervă dreptul de a contacta pentru interviu doar candidații care vor corespunde cerințelor de calificare. Dosarele vor fi evaluate pe baza experienței demonstrate a formatorului în domeniile de advocacy și facilitare.