Apel de selecție în vederea realizării unui studiu de cercetare și evaluare a competențelor de alfabetizare mediatică a tinerilor

Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC), organizație neguvernamentală care promovează dezvoltarea educațională a tinerilor prin implicarea în activități de învățare non-formală și participarea activă în viața comunităților locale, invită cercetători/specialiști cu experiență în analiză sau companii de cercetare interesate să depună oferte pentru realizarea unui studiu de evaluare a competențelor media și nivelul de alfabetizare mediatică în rândul tinerilor din Republica Moldova în anul 2021-2022: cum accesează tinerii informația, cum percep impactul știrilor și cum sunt afectați de fenomenul fake-news.

2

Contractarea candidaților are loc în cadrul proiectului „Susținerea educației de alfabetizare mediatică pentru tineri”, implementat de CDEC în cadrul Fondului pentru Cooperare Locală 2021, cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la București.

Componenta de cercetare va fi realizată la nivel național și va oferi o imagine de ansamblu asupra nivelului de abilități/cunoștințe de alfabetizare media a tinerilor, necesitățile curente și provocările tinerilor în raport cu consumul media, identificând astfel metode utile care trebuie implementate pentru a spori nivelul de cunoștințe în domeniul alfabetizării media. De asemenea, studiul va oferi soluții documentate și bune practice adaptate necesităților tinerilor, prezentând așteptările și experiențele tinerilor cu privire la modul în care media i-a influențat și/sau continuă să-i influiențeze și elaborarea unor recomandări (mecanisme) eficiente părților interesate sau instituțiilor abilitate.

Perioada contractului: ianuarie – martie 2022

Cercetătorii/specialiștii sau compania de cercetare selectată urmează să:

 • efectueze un studiu la subiectul menționat (volumul va fi coordonat în funcție de metodologia de cercetare aplicată pentru colectarea informațiilor);
 • informeze periodic echipa CDEC și să pună la dispoziție datele primare colectate pentru analiză, interpretare și comentarii;
 • să prezinte varianta finală a studiului în termenul stabilit de comun acord, dar nu mai târziu de săptămâna IV a lunii martie 2022;
 • să prezinte studiul în cadrul unui eveniment public la o agenție de presă;
 • să prezinte anexele cu datele colectate și prelucrate într-un format accesibil;
 • să asigure atitudine cooperantă și profesionistă față de angajamentele asumate.

Calificarea și experiența necesară pentru executarea contractului:

 • Experiență anterioară în efectuarea cercetărilor similare, cercetărilor sociologice, abilități de cercetare calitativă și cantitativă;
 • Experiență anterioară de analiză statistică a datelor colectate și prezentare recomandări reale și viabile;
 • Experiență în domeniul comunicării și media va constitui un avantaj.

Oferta tehnică va include:

 • Metodologia de cercetare elaborată în baza cerințelor menționate mai sus, rezumarea metodelor de colectare și procesare a datelor, inclusiv perioada de realizare (februarie-martie 2022);
 • Lista a 2 studii/cercetări efectuate, la nivel național sau regional, cu link-uri la aceste materiale, dacă sunt publice;
 • CV-urile a 2 experți calificați care vor fi implicați în pregătirea studiului și analiza datelor colectate;
 • În cazul companiei, dosarul trebuie să conțină și datele de contact ale companiei, numele persoanei de contact și semnătura persoanei autorizate, cu ștampila companiei.

Oferta financiară va include:

 • Bugetul cercetării în MDL cu specificarea prețului calculat pe baza numărului de zile de lucru propus în ofertă în lei moldovenești (inclusiv taxe);
 • Cheltuielile aferente realizării serviciului de cercetare, inclusiv cheltuielile de comunicare, transport nu vor fi achitate separat, dar vor fi incluse în oferta indicată la bugetul cercetării.

Criterii de evaluare a ofertelor:

 • Experiența demonstrată, în baza calificărilor expuse mai sus.
 • Descrierea clară a metodologiei de lucru și termenul de realizare a acțiunilor.
 • Valoarea ofertei financiare și corespunderea acesteia cu volumul de muncă.
 • Responsabilitate, integritate și profesionalism.

Ofertele vor fi prezentate prin e-mail la adresa info.aocdec@gmail.com până la 01 februarie 2022, inclusiv. Doar persoanele/compania ce urmează a fi selectate vor fi contactate.

CDEC își rezervă dreptul să invite la discuție doar persoanele/compania preselectate. În procesul de selecție, CDEC nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților și oferta financiară propusă. CDEC oferă șanse egale tuturor ofertelor, fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.