Cerere de ofertă privind identificarea unui/unei expert/e - evaluator/toare în cadrul proiectului „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”Articol adaugat de: Expert-Grup

Cerere de ofertă privind identificarea unui/unei expert/e - evaluator/toare în cadrul proiectului „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) anunță concurs privind identificarea unui/unei expert/e evaluator/toare care va presta servicii de evaluare finală a proiectului „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” în corespundere cu termenii de referință anexați la final.

Sarcinile de bază prevăd:

  • Evaluarea impactul proiectului în diferite regiuni;
  • Generarea lecțiilor învățate privind circumstanțele (cum ar fi, dar nu limitat la: climatul politic, situația pandemică, realitatea bugetară). Elaborarea unui set de recomandări pentru asigurarea sustenabilității proiectului, luând în considerare constrângerile, provocările și oportunitățile identificate în procesul de evaluare. 

Perioada de prestare a serviciilor va fi 15 octombrie 2021 - 22 decembrie 2021. Raportul final va fi prezentat până cel târziu la data de 22 decembrie 2021. Volum estimat al efortului: 35 de zile lucrătoare.

Cerințe minime înaintate candidaților:

  • Experiență profesională în evaluarea proiectelor similare, finanțate de instituții internaționale (cel puțin 5 ani de experiență);
  • Cunoștințe și expertiză în colectarea și analiza datelor calitative și cantitative, inclusiv realizarea interviurilor, elaborarea indicatorilor de monitorizare și utilizarea datelor pentru formularea legăturilor cauzale;
  • Înțelegerea procesului de bugetare participativă și a mecanismelor de implicare a cetățenilor;
  • Cunoașterea contextului în care autoritățile publice locale de nivel II funcționează în Republica Moldova.

Depunea dosarelor de participare:

Pentru participare la concurs, candidatul/candidata va furniza prin email la procurari@expert-grup.org în română sau engleză următoarele:

Propunerea tehnică ce va conține:

  • CV-ul ofertantului/tantei, inclusiv experiența anterioară în evaluarea proiectelor similare;
  • Cronologia detaliată a activităților, indicând termenele limită pentru îndeplinirea sarcinilor și transmiterea livrabilului preconizat, în conformitate cu TdR anexați;
  • Referințe și recomandări.

Oferta financiară care va fi prezentată în EUR și va include toate impozitele, inclusiv contribuțiile angajatorului pentru plata salariilor / taxelor pentru furnizarea de servicii în Republica Moldova.

Termen de aplicare: 30 septembrie 2021, ora 9:00.

Termeni de referință 

telegram