Banca Națională a Moldovei angajează șef adjunct al direcției rezoluție bancarăArticol adaugat de: Banca Națională a Moldovei

Atribuțiile de bază ale Direcției rezoluție bancară vizează, dar nu se limitează, la următoarele:

 1. Exercitarea competențelor de rezoluție bancară și aplicarea instrumentelor de rezoluție;
 2. Organizarea și gestionarea procesului de lichidare silită a băncilor, la care a fost retrasă licența de desfășurare a activităților financiare;
 3. Supravegherea procesului de lichidare silită a băncilor;
 4. Alte activități, care sunt în conformitate cu legislația în vigoare şi obiectivele DRB.

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul juridic sau economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experiență de cel puţin 3 ani în domeniul juridic sau economic;
 • Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator, inclusiv cunoașterea aplicațiilor MS Word și Excel;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
 • Cunoașterea cadrului legal privind supravegherea și rezoluția bancară din Republica Moldova;
 • Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 • Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Studii post universitare;
 • Cunoașterea altor acte normative aferente domeniului rezoluţiei bancare;
 • Cunoașterea unor limbi moderne suplimentare.

Principalele atribuții:

 1. Asigurarea coordonării procesului de rezoluție, prin:
    a) evaluarea planurilor de redresare în scopul identificării acelor măsuri ce pot avea impact negativ asupra posibilității de soluționare a băncii şi înaintarea recomandărilor referitoare la aceste aspecte ale structurii care exercită funcția de supraveghere;
    b) elaborarea, reevaluarea și actualizarea planurilor de rezoluție;
    c) evaluarea măsurilor în care soluționarea unei bănci este posibilă, precum și eficacitatea măsurilor propuse de bancă pentru gestionarea sau înlăturarea obstacolelor semnificative, depistate în cadrul evaluării posibilității de soluționare;
    d) urmărirea respectării mecanismelor de siguranță în procesul de aplicare a instrumentelor de rezoluție;
    e) elaborarea propunerilor și proiectelor de hotărâri privind aplicarea sancțiunilor şi/sau măsurilor băncilor, inclusiv celor supuse rezoluției;
    f) supravegherea băncilor supuse rezoluției în vederea îndeplinirii măsurilor și restricțiilor aplicate de către BNM;
 2. Asigurarea organizării și coordonării procesului de supraveghere a activității băncilor în proces de lichidare, prin:
    a) analiza informației prezentate de către lichidatorii băncilor în proces de lichidare în scopul îndeplinirii măsurilor întreprinse pentru lichidarea eficientă a băncilor;
    b) examinarea și analiza măsurilor legale întreprinse de băncile în proces de lichidare întru  recuperarea activelor;
    c) analiza oportunităților și constrângerilor de ordin legislativ cu efect asupra procesului de lichidare a băncilor, cu înaintarea propunerilor relevante.

Termen-limită:

 • 9 septembrie 2021.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: formularul CV-ului online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţământ respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului..

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie recomandată:

 1. Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor;
 2. Legea nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor;
 3. Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 4. Regulamentul cu privire la fondurile proprii ale băncilor şi cerinţele de capital, aprobat prin HCE al BNM nr.109 din 24.05.2018.

telegram