Banca Națională a Moldovei angajează director al departamentului raportări și statisticăArticol adaugat de: Banca Națională a Moldovei

Scopul general al Departamentului raportări și statistică:

 • Asigurarea derulării continue a procesului de colectare și prelucrare a datelor raportate de către entitățile raportoare către BNM, precum și producerea și diseminarea datelor statistice monetare, financiare, ale conturilor internaționale.

Scopul general al postului:

 • Organizarea și gestiunea activității Departamentului pentru realizarea scopului general al Departamentului și obiectivelor de bază ale acestuia prin determinarea și controlul sarcinilor curente, precum și înaintarea propunerilor de dezvoltare strategică a ariilor de responsabilitate directă și a activităților care au tangență cu domeniul de activitate al Departamentului.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul economic, financiar sau statistic, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 2. Experienţă de minim 5 ani în domeniul financiar-bancar sau statistic;
 3. Experiență în poziții manageriale de minim 5 ani;
 4. Cunoştinţe privind:
    - legislația în vigoare a Republicii Moldova și actele normative aferente cadrului de reglementare a procesului de raportare către BNM și aferente statisticii oficiale;
    - modalitatea de funcționare a unui sistem informațional de raportare bazat pe standardul XBRL;
    - normele metodologice referitoare la Conturile internaționale ale Republicii Moldova;
    - norme metodologice de compilare a sintezei monetare;
    - conturile internaționale ale Republicii Moldova;
    - cerințele și criteriile de diseminare a datelor statistice;
    - procesul de elaborare a actelor normative;
    - tendințele de dezvoltare a domeniului de analiză a datelor ca bază pentru luarea deciziilor.  
 5. Competențe digitale avansate;
 6. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat;
 7. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, planificare și organizare, capacitatea de a lua decizii, managementul performanței, viziune, gândire strategică, leadership, flexibilitate și disponibilitate la schimbare.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Studii postuniversitare;
 • Experiență în implementarea sistemelor informaționale de raportare sau a standardelor metodologice internaționale în domeniul statisticii;
 • Cunoștințe generale despre funcționarea Sistemului Informațional de Raportare către BNM;
 • Cunoștințe generale ale Standardelor Internaționale de Raportare Financiară și ale cerințelor de raportare prudențială ale băncilor către BNM.

Principalele atribuții:

 1. Organizează și conduce activitatea Departamentului;
 2. Asigură gestiunea cadrului normativ și normelor metodologice aferente scopului general al Departamentului;
 3. Asigură funcționarea continuă a aplicațiilor informatice utilizate în procesul de activitate al Departamentului, inclusiv prin colaborarea cu furnizorii de soluții pentru suportul și mentenanța parametrilor funcționali la nivelul adecvat de performanță;
 4. Asigură comunicarea și conlucrarea cu unitățile raportoare și utilizatorii de rapoarte și date statistice;
 5. Asigură colaborarea în domeniul statisticii cu organizațiile financiare internaționale și alte instituții naționale și internaționale;
 6. Asigură gestiunea personalului din subordine, dezvoltarea profesională continuă și performanța activității acestuia.

Recomandăm să consultați bibliografia înainte de a fi invitat la concurs:

Bibliografie recomandată:

 1. Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 2. Legea nr.93/2017 cu privire la statistica oficială;
 3. Manualul “Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională”, ediţia a VI-a (2009)” (MBP6) al Fondului Monetar Internațional (FMI);
 4. Manualul „Statistica datoriei externe: ghid pentru compilatori şi utilizatori” (SDE 2013) al FMI;
 5. Manualul privind statistica monetară și financiară (MFSM a.2000)
 6. Manualul și ghidul de compilare a datelor pentru statistica monetară și financiară (MGFSM a.2016)
 7. Standardul Special de Diseminare a Datelor al FMI;
 8. Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin HCE al BNM nr.245/2019;
 9. Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual, aprobată prin HCE al BNM nr. 42/2018.

Termen-limită:

 • 3 septembrie 2021.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și instituțiile de învățămînt respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.
 

telegram