Anunț de selectare a consultanților pentru a monitoriza activitățile practice ale participanților la Academia Liderului Comunitar

Distribuie prietenilor:


anunț consultanti monitorizare AcademieContext: Centrul CONTACT implementează proiectul ”Academia Liderului Comunitar” în cadrul căruia își pune drept scop promovarea democrației participative si a principiilor bunei guvernări la nivel local, prin formarea și consolidarea capacităților a 60 de lideri comunitari, lideri de opinie și activiști civici din centrul, nordul și sudul RM.

Proiectul ”Academia Liderului Comunitar” este finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” și are drept scop sporirea nivelul de implicare a ONG-urilor și liderilor comunitari în procesul decizional în localitățile beneficiare, la creșterea nivelului de activism civic al cetățenilor, iar practicile de bună guvernare promovate vor putea fi replicate și în alte comunități ale Republicii.

Unul din obiectivele proiectului constă în susținerea a 20 de activități practice implementate de participanții Academiei, selectate în urma concursului lansat la sfârșitul programului de instruire. 

Scopul activităților practice constă în asigurarea legăturii strânse între pregătirea teoretică a cursanților și practică, servind drept o ”practică de producție” a absolvenților.

Obiectivul principal al sarcinii este monitorizarea a 20 de activități practice/inițiative comunitare care vor fi realizate în perioada octombrie 2020-martie 2021 de către liderii comunitari, absolvenți ai Academiei Liderului Comunitar.

Responsabilitățile includ:

  1. Efectuarea a 2 consultații pentru monitorizarea procesului de implementare pentru fiecare din 20 activități practice/inițiative comunitare în cadrul proiectului ”Academia Liderului Comunitar”. Programul sesiunilor/vizitelor online/offline va fi stabilit în comun acord cu echipa de proiect a Centrului CONTACT;
  1. Elaborarea și prezentarea rapoartelor de progres după fiecare ședință privind mersul realizării activităților practice în comunități (2 rapoarte de progres referitoare la mersul realizării activităților).

Durata contractului: 5 luni (cîte cel puțin 2 zile pentru fiecare activitate practică/inițiativă comunitară).

Cerințe față de candidați:

  • Experiență în evaluarea și monitorizarea proiectelor, inițiativelor comunitare;
  • Abilități de comunicare, analiză, sistematizare și lucrul cu oamenii;
  • Cunoștințe și abilități în domeniul facilitării și mobilizării comunitare;
  • Cunoștințe în domeniul politicilor de dezvoltare locală și administrație publică;

Persoanele interesate sunt invitate să depună prin e-mail dosarul la concurs care va conține:

  1. CV-ul candidatului;
  2. Oferta tehnică succintă (viziunea executării sarcinilor şi metodologiei de activitate), modul de planificare a activităților în dependență de numărul de inițiative (20).
  3. Oferta financiară pentru o zi de muncă, în Euro net.

Termenul limită de prezentare a ofertei: 12 octombrie, orele 23:59.

Dosarul va fi expediat la adresa: info.ong.contact@gmail.com,  cu titlul mesaj: Consultanti monitorizarea activitati practice Academia Liderului Comunitar.

Numai candidați preselectați vor fi invitați la interviul.

Telefon de contact: 22233948, 22233947 email: lporumb@contact.md sau lilia.porumb2017@gmail.com

Persoana de contact: Liliana Porumb, coordonator de proiect.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet