ALDA Moldova anunță concurs pentru elaborarea unui video graficAsociația Obștească ALDA Moldova, în cadrul proiectului „Societatea Civilă pentru Integrarea Europeană”, anunță concurs pentru elaborarea unui video grafic explicativ.

Cerințe tehnice: Realizarea videoului grafic în format 2D, cu durata de maxim 2 minute. Scenariu și textul va fi transmis de către ALDA Moldova.

Oferta tehnică:

  • CV-ul companiei cu portofoliul companiei, care include lucrări similare realizate anterior.

Oferta financiară trebuie să fie prezentată în MDL (cu 0 TVA  ) şi trebuie să includă:

  • Adresa, telefonul şi datele bancare ale ofertantului, data, semnătura şi amprenta ștampilei.
  • Oferta financiară propusă pentru serviciu, exprimat în MDL;
  • Termenul minim de realizare.

Perioada de contractare:

Compania va fi contractată pentru prestarea serviciului descris mai sus în perioada iunie- iulie 2024.

Ofertele se vor expedia la adresa aldamoldova@alda-europe.eu până la data de 20 iunie 2024, ora 17:00.

Recepționarea ofertelor va fi confirmată, iar rezultatele concursului vor fi anunțate printr-un mesaj la adresa electronică. Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la aceeași adresă de email sau la numărul de telefon 068012888.

Proiectul „Societatea Civilă pentru Integrarea Europeană”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația „Friedrich Ebert”, este implementat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup , în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), AO Institutum Virtutes Civilis (IVC) și Fundația „Friedrich Ebert”Moldova.