Invitație pentru depunerea ofertelor: Consultant pentru revizuirea și actualizarea politicilor și procedurilor financiare și de achizițiiInvitație pentru depunerea ofertelor: Consultant pentru revizuirea și actualizarea politicilor și procedurilor financiare și de achiziții

Consultant pentru revizuirea și actualizarea politicilor și procedurilor financiare și de achiziții

 

Asociația Obștească „DEMOS”, în perioada 01.04.2024 - 31.03.2025, implementează proiectul ,,SUSTAIN”, cu suportul financiar al Caritas Austria.

Proiectul este axat pe dezvoltarea organizațională a AO DEMOS.

Obiectivul proiectului relevant acestei solicitări de ofertă este următorul:

PA „DEMOS” asigura o gestionare financiară eficientă și transparentă a resurselor financiare bazată pe un set de politici și proceduri revizuite, actualizate, clare, bine definite și aprobate timp de 4 luni.

Sarcini pentru serviciile de consultanță și instruire solicitate:

 • Analiza, revizuirea și îmbunătățirea manualului financiar (incl. setul de politici, regulamente și proceduri financiare existente)
 • Revizuirea și îmbunătățirea politicii de achiziții, inclusiv a setului de instrumente și proceduri existente
 • Atelier de instruire a specialiștilor din AO DEMOS instruiți în aplicarea procedurilor de achiziții

 

ACTIVITĂȚI INCLUSE ÎN SERVICIILE PRESTATE:

 

Responsabilități/activități

Livrabile

Număr zile

1.

Analiza, revizuirea și îmbunătățirea manualului financiar (incl. set de politici, regulamente și proceduri financiare existente), inclusiv în cadrul unui atelier de lucru cu echipa DEMOS pentru definitivarea documentelor

Manualul financiar, politici, regulamente și proceduri financiare revizuit, completat și actualizat

5

2.

Revizuirea și îmbunătățirea politicii de achiziții, inclusiv a setului de instrumente și proceduri existente

Politica de achiziții, instrumente și proceduri scrise revizuite, completate și actualizate

4

3.

Atelier de instruire a specialiștilor din AO DEMOS în aplicarea procedurilor de achiziții

(mun. Edineț, oficiul DEMOS)

6 specialiști din AO DEMOS familiarizați cu Manualul financiar, politici, regulamente, proceduri revizuite și instruiți în aplicarea procedurilor de achiziții

1

 

Total, zile

 

10

 

 Formare, experiență profesională și abilități:

 • Studii universitare sau post-universitare în domeniul financiar-economic; 
 • Cel puțin 5 ani de experiență profesională în domeniul financiar în OSC;
 • Experiență demonstrată de  elaborare  a documentelor de politici interne financiare ale OSC;
 • Experiență în livrarea cursurilor/instruirilor on-line, moderarea atelierelor de lucru;
 • Experiență în prestarea serviciilor de consultanță și asistență tehnică a personalului din cadrul OSC;
 • Abilități avansate de comunicare și interpersonale;
 • Capacități bune de analiză și documentare;
 • Capacitate de a lucra în echipă și individual.

Perioada de contractare: august - septembrie 2024.

Consultantul va planifica și coordona toate activitățile cu managerul proiectului din AO DEMOS.

Durată serviciilor de consultanță și instruire: 10 zile.

Se așteaptă ca ofertantul să prezinte următoarele documente:

 • CV care să reflecte competențele relevante;
 • Oferta financiară.

Oferta financiară va include:

 • Date despre aplicant/ofertant: nume/prenume, telefon, email;
 • Costul net pentru fiecare livrabil solicitat;
 • Suma totală pentru serviciile de consultanță;
 • Semnătura și data aplicării.

Criterii de evaluare:

 • Experiența generală – 15%
 • Experiența specifică – 20%
 • Experienţa profesională – 15%
 • Condițiile și termenii de livrare și plată – 10%;
 • Preţ competitiv, cu respectarea raportului preţ/calitate – 40%.

Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de email liliana.demos@gmail.com  cu mențiunea ”Consultant financiar” până la data de 27 iunie 2024.