Cererea de Ofertă - Servicii de transportCererea de Ofertă - Servicii de transport

Institutul de Instruire în Dezvoltare ”MilleniuM” este o organizaţie independentă, non-profit, şi apolitică ce implementează cu succes proiecte în domeniul educației non-formale și lucrului de tineret pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Unul din proiectele noi ale MilleniuM este “Democracy Debate Hub în Moldova” care se adresează profesorilor din gimnazii și licee, lucrătorilor de tineret din centre de tineret și organizații neguvernamentale precum și tinerilor din Republica Moldova, care vor fi instruiți și capacitați în crearea cluburilor de dezbateri în organizația / instituția în care activează.În cadrul acestui proiecte MilleniuM intenționează să contracteze o companie pentru prestarea serviciilor de transport

Automobil
🔘Marca automobilului
🔘Preț pentru transportarea în raza mun. Chișinău (1 km)
🔘Preț transportare interurbană (1 km)
🔘Preț pentru staționare (1 oră)

Microbuz cu capacitatea de transportare a 9-20 persoane
🔘Marca microbuz
🔘Preț pentru transportarea în raza mun. Chișinău (1 km)
🔘Preț transportare interurbană (1 km)
🔘Preț pentru staționare (1 oră)

Autobuz cu capacitatea de transportare a 25-40 persoane
🔘Marca autobuz
🔘Preț pentru transportarea în raza mun. Chișinău (1 km)
🔘Preț transportare interurbană (1 km)
🔘Preț pentru staționare (1 oră)

Ofertanții pot depune o singură ofertă, pentru unul sau mai multe element (tipuri de autoturism) din cadrul prezentei cereri. Oferta trebuie transmisă prin e-mail la adresa: isaicul95@gmail.com

Data limită pentru primirea ofertelor este: 10 iunie 2024

PREŢUL. Preţul în lei Moldovenești (MDL) cu TVA. Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

EVALUAREA OFERTELOR: Ofertele considerate ca fiind eligibile din punctul de vedere a cerințelor vor fi evaluate prin compararea preţurilor.