Concurs repetat pentru selectarea formatorilor - Scrierea proiectelorConcurs repetat pentru selectarea formatorilor - Scrierea proiectelor

Concurs pentru selectarea formatorilor 

Tipul contractului: Prestări servicii.

Context: Proiectul „OSC rezistente + Bugetare responsabilă = Implementarea accelerată a Acordului de Asociere”  implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene și Fundației „Friedrich Ebert”

Consolidarea competențelor Organizațiilor Societății Civile, în vederea facilitării înțelegerii și aplicării principiilor de bugetare responsabilă, contribuind la implementarea mai eficiență a Acordului de Asociere. Contextul acestor activități se înscrie în eforturile de a crea organizații mai reziliente, capabile să influențeze pozitiv procesul decizional local.

Denumirea organizației contractante: Asociația Obștească Dezvoltare prin Implicare

Obiectul achiziției: Servicii de instruire

Sesiunea de instruire va fi organizată în perioada iunie 2024, data exactă va fi negociată cu prestatorul selectat.

Subiectul:

Instruirile vor fi organizate pentru reprezentanții OSC și APL, lideri locali din raionul Cimișlia. Prestatorii interesați sunt invitați să depună oferta pentru următorul subiect:

 1. Scrierea proiectelor (cu următoarele unități de conținut orientative):
  • Managementul proiectelor;
  • Identificarea nevoilor și stabilirea obiectivelor;
  • Elaborarea propunerilor de proiect;
  • Planificarea activităților și resurselor;
  • Bugetarea și planificarea financiară;
  • Scrierea cererilor de finanțare și identificarea finanțatorilor;
  • Aspecte practice și studii de caz.

Formatul instruirilor va fi - offline - Cimișlia (formatorul își asumă cheltuielile de transport până la locul de desfășurare a instruirilor).

Instruirea va fi 2 zile, existând posibilitatea de a fi organizate consecutiv ori cu întrerupere.

Responsabilități

Formatorul va fi responsabil:

- Să elaboreze conceptul și agenda Instruirii; Combinarea între aspectele teoretice și practice; interacțiunea și implicarea participanților;

- Să aplice metode interactive cu structurarea training-ului astfel încât să încadreze și cel puțin o activitate practică, durata planificată a instruirii fiind de 6 ore.

- Să pregătească prezentări și materiale de suport în limba română;

- Să pregătească temă pentru acasă pentru participanți după prima sesiune;

- Să faciliteze elaborarea a unui model de note conceptuale cu participanții la training.

Dosarul de aplicare:

Formatorii interesați trebuie să transmită un dosar, care să conțină: 

 1. CV–ul cu indicarea experienței anterioare relevante;
 2. Oferta financiară ( în cazul persoanelor fizice va fi prezentată oferta finală care va include toate contribuțiile obligatorii).
 3. Conceptul instruirilor, cu includerea subiectelor.

#Oferta financiară va fi elaborată la cota 0 TVA.

Criteriile de evaluare pentru selectarea formatorilor în cadrul prezentului concurs, vor fi următoarele:

Criteriu

Punctaj

Descriere

Experiență pe domeniul de intervenție

20

Evaluarea se va realiza pe baza experienței în livrarea instruirilor, cunoașterea subiectului propus.

Calitatea metodologiei propuse

30

Evaluarea se va concentra pe calitatea și coerența conceptului instruirilor propuse 

Oferta financiară

50

Evaluarea va lua în considerare oferta financiară prezentată, cu punctaj maxim acordat pentru oferte competitive și echitabile în raport cu serviciile oferite. În ofertă va fi indicată suma totală, cu includerea tuturor contribuțiilor și impozitelor.

Procedura de aplicare la concurs: companiile/persoanele interesate pot trimite dosarul la adresa electronică: dezvoltare.implicare@gmail.com, cu subiectul mesajului: Servicii de instruire Scrierea proiectelor

Termenul limită de prezentare a ofertelor:  02 iunie 2024, ora 23:59.  Dosarele expediate după expirarea termenului limită nu vor fi acceptate. Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.

Pentru detalii suplimentare, puteți contacta:  

A.O. Dezvoltare prin Implicare 

Tel: +37369190481.