Achiziționarea unui lot de 150 certificate valorice (vouchere) pentru medicamente, dispozitive medicale, articole parafarmaceutice și consumabile medicaleAsociația Obștească „CASMED” anunță concurs pentru achiziționarea unui lot de 150 vouchere, cu valoarea nominală de 1000 (una mii) lei fiecare, pentru medicamente, dispozitive medicale, articole parafarmaceutice și consumabile medicale.

Anunțul este lansat în cadrul proiectului “Sprijin pentru refugiații ucraineni în Moldovai”, sprijinit financiar de JOHANNITER și implementat de A.O. ”CASMED”.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul achiziției îl va constitui – un lot de 150 vouchere, cu valoarea nominală de 1000 (una mii) lei fiecare voucher, care vor fi distribuite cu titlu gratuit refugiaților din Ucraina, care locuiesc pe teritoriul raioanelor:  Falesti, Edinet, Riscani, Drochia, Glodeni, Floresti, Telenesti, Singerei, Soroca și municipiului Bălți.

CONSIDERAȚII GENERALE

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, să participe la procedura de tender privind achiziționarea unui lot de 150 vouchere, cu valoarea nominală de 1000 (una mii) lei, pentru medicamente, dispozitive medicale, articole parafarmaceutice și consumabile medicale. 

Pentru participarea la concurs ofertanții vor prezenta oferta tehnică care va include informația cu privire la:

 • Informații generale despre agent economic (adresa juridica, date de contact, tipul de activitate, experiența etc.);
 • Informație despre numărul farmaciilor, unde va fi posibil de valorificat voucherele.
 • Descrierea mărfurilor oferite (tipul/ asortimentul de dispozitive medicale, articole parafarmaceutice și consumabile medicale);
 • Specificațiile voucherului (număr de identificare a voucherului, valoarea nominală și cantitatea, termenul de valabilitate, condițiile de utilizare ș.a.);
 • Ofertantul va atașa la ofertă certificatul de înregistrare, extras din Registrul de Stat.

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Oferta tehnică trebuie să corespundă cerințelor descrise mai sus. Oferta financiară, va fi specificată în monedă națională (MDL), cu TVA inclus.

Informația din ofertă va fi confirmată prin aplicarea semnăturii olografe și ștampilei ofertantului/sau utilizarea semnăturii digitale/mobile.  

Ofertantul poate solicita clarificări pe marginea Cererii de ofertă la datele de contact indicate mai jos, până la expirarea termenului concursului de tender.

DEPUNEREA OFERTELOR

Limba de redactare a ofertei: limba română sau limba rusă.

Ofertele pot fi expediate după cum urmează:

 • prin curier sau poștă la adresa: str. Mircea cel Bătrân 81, of. 51, Bălți, Republica Moldova.
 • Plicul cu ofertele va include următoarea informație: Numele/denumirea și adresa ofertantului, adresa de email, telefon și mențiunea: Ofertă pentru achiziționarea voucherelor pentru medicamente și produse farmaceutice.
 • pe e-mail: office@casmed.md, cu mențiunea: Ofertă pentru achiziționarea voucherelor pentru medicamente și produse farmaceutice.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 31 mai 2024, ora 23:59.

Ofertele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la concurs.

Oferta trebuie să fie valabilă pentru cel puțin 30 zile calendaristice de la data depunerii.

Criteriile de evaluare aplicate pentru adjudecarea contractului:

 • stoc disponibil;
 • locație disponibilă a farmaciilor (raioanele Falesti, Edinet, Riscani, Drochia, Glodeni, Floresti, Telenesti, Singerei, Soroca și municipiul Bălți).
 • diversitatea mărfurilor (sortiment bogat).

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la telefon: 069560259. Persoana de contact: Natalia Postolachi.