Achiziționarea unui lot de 210 certificate valorice (vouchere) pentru articole vestimentare și de uz gospodărescAsociația Obștească „CASMED” anunță concurs pentru achiziționarea unui lot de 210 vouchere, cu valoarea nominală de 2000 (două mii) MDL fiecare pentru articole vestimentare (haine și încălțăminte) și de uz gospodăresc.

Anunțul este lansat în cadrul proiectului “Sprijin pentru refugiații ucraineni în Moldova”, sprijinit financiar de JOHANNITER și implementat de A.O. ”CASMED”.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul achiziției îl va constitui – un lot de 210  vouchere, cu valoarea nominală de 2000 (două mii) MDL fiecare pentru articole vestimentare (haine și încălțăminte) și de uz gospodăresc, care vor fi distribuite cu titlu gratuit refugiaților din Ucraina, care locuiesc pe teritoriul raioanelor: Fălești, Edinet, Rîșcani, Drochia, Glodeni, Florești, Telenești, Sângerei, Soroca și municipiul Bălți.

CONSIDERAȚII GENERALE                                                       

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, să participe la procedura de tender privind achiziționarea unui lot 210  vouchere, cu valoarea nominală de 2000 (două mii) MDL fiecare.  

Pentru participarea la concurs ofertanții vor prezenta oferta care va include informația cu privire la:

 • Informații generale despre agent economic ( adresa juridica, date de contact, tipul de activitate, experiența etc.)
 • Locație disponibilă a magazinelor (regiunile de Nord ale R. Moldova);
 • Descrierea mărfurilor oferite (tipul/ asortimentul de mărfuri disponibile pentru achiziție);
 • Specificațiile voucherului (număr de identificare a voucherului, valoarea nominală și cantitatea, termenul de valabilitate, condițiile de utilizare ș.a.);
 • Indicarea stocului disponibil de marfă în lei la momentul prezentării ofertei;
 • Disponibilitatea de a prezenta raport lunar privind utilizarea voucherului de către beneficiar (numărul de identificare a voucherului, valoarea nominală, data emiterii, data utilizării, suma utilizată pe fiecare voucher, suma totală a voucherelor utilizate);
 • Disponibilitatea de a prezenta raport lunar cu privire la feedback-ul parvenit de la utilizatorii voucherelor;
 • Termen de valabilitate a ofertei conform cererii de ofertă;
 • Ofertantul va atașa la ofertă toate documentele solicitate (certificatul de înregistrare, extras din Registrul de Stat, certificate de calitatea mărfurilor).

Important! Ofertantul (magazinele ofertantului) trebuie să fie prezent/e în regiunea de Nord.

Pentru participarea la concurs vor fi acceptate doar ofertele care vor fi prezentate în termen și conform condițiilor din cererea de ofertă Annex-1.-Cererea-oferta-de-pret_voucher_2024 (1)

NSTRUCȚIUNI  PENTRU OFERTANȚ

Ofertele pregătite și prezentate în cadrul concursului de achiziție trebuie să corespundă cerințelor stabilite la această secțiune.

Oferta va conține o descriere a produsului și informația în corespundere cu Tabelul: Criterii de selecție/eligibilitate din Anexa1 și va include toate informațiile din tabel.

Prețul voucherelor  va fi specificat în monedă națională (MDL), cu TVA inclus.

Informația din ofertă va fi confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului.

Ofertantul poate solicita clarificări pe marginea Cererii de ofertă la datele de contact indicate mai jos, până la expirarea termenului concursului de tender.

 DEPUNEREA OFERTELOR

Limba de redactare a ofertei: limba română, limba rusă.

Ofertele pot fi expediate după cum urmează:

 • prin curier sau poștă la adresa: str. Mircea cel Bătrân 81, of. 51, Bălți, Republica Moldova. Plicul cu ofertele va include următoarea informație: Numele/denumirea și adresa ofertantului, adresa de email, telefon și mențiunea: Ofertă pentru achiziționarea voucherelor pentru articole vestimentare.
 • pe e-mail: office@casmed.md, cu mențiunea: Ofertă pentru achiziționarea voucherelor pentru articole vestimentare.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 31 mai  2024, ora 23:59.

Ofertele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la concurs.

Oferta trebuie să fie valabilă pentru cel puțin 35 zile calendaristice de la data depunerii.

Criteriile de evaluare aplicate pentru adjudecarea contractului:

 • stoc disponibil;
 • locație disponibilă a magazinelor (regiunea de Nord);
 • diversitatea mărfurilor (sortiment bogat).

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la telefon: 069560259, persoana de contact: Natalia Postolachi.