CEDA anunță concurs de selectare a unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar al proiectului „Soluții pentru Tineri”CEDA anunță concurs de selectare a unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar al proiectului „Soluții pentru Tineri”

Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA) anunță concurs de oferte pentru selectarea unei companii de audit în vederea prestării serviciilor de audit al proiectului „Soluții pentru Tineri”.

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform Termenilor de Referință, Instrucțiunii pentru Verificarea Cheltuielilor proiectelor (co)finanțate de Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA) și în baza contractului de prestare servicii.

Oferta de participare la concurs va conține:

  1. Date de contact ale companiei ofertante: denumire, număr de contact, adresă electronică, nume director.
  2. Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu (inclusiv referințe cu privire la proiecte finanțate de organizații internaționale auditate).
  3. CV-ul persoanelor implicate nemijlocit în auditul proiectului. Licențe și certificări ale auditorilor. Apartenența la asociații profesionale (naționale/internaționale).
  4. Licența pentru activitatea de audit. Alte certificate considerate de ofertant relevante în acest context.
  5. Oferta financiară, cu indicarea prețului serviciilor de audit în EUR cu indicarea TVA și fără.
  6. Declarația pe proprie răspundere privind lipsa conflictul de interes (completată în formă liberă).

Criterii de selectare:

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de Selectare în baza următoarelor criterii:

  • Experiență în domeniu de minim 5 ani (inclusiv experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova);
  • Specialiștii implicați în efectuarea misiunii de audit vor avea minim 3 ani de experiență;
  • Prețul total al serviciilor de audit și perioada propusă pentru efectuarea auditului;
  • Apartenența companiei la o rețea internațională va constitui un avantaj.

Oferta urmează a fi datată și semnată de către ofertant și expediată prin e-mail la adresa oficiu@ceda.md până la data de 25 aprilie 2024 inclusiv.

Ofertele ce nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.

Toți depunătorii de oferte vor fi anunțați cu privire la decizie, după finalizarea procesului de selectare.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 022 885 425 sau la adresa de e-mail: oficiu@ceda.md.