Termen Extins - Fundația de Binefacere Caritas Moldova anunță concurs de selectare a unei companii de auditLogo Caritas Moldova

Termen extins - Fundația de Binefacere Caritas Moldova anunță concurs de selectare a unei Companii de Audit.

Fundatia de Binefacere Caritas Moldova (în continuare Fundația) anunță concurs de selectare a unei Companii de Audit, cu scopul de a realiza auditul financiar organizațional pentru anul 2023.

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform Termenilor de Referință descrise în prezentul anunț și în baza contractului de prestare servicii pentru perioada solicitată.

Oferta urmează a fi datată și semnată de către ofertant și expediată prin intermediul poștei electronice, pe adresa: procurement@caritas.md, cu mențiunea Oferta Servicii Audit până pe data de (02.05.2024) TERMEN EXTINS PANA 10.05.2024 , ora 17:00.

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.

TERMENII DE REFERINȚĂ:

Obiectul auditului:

Realizarea auditului financiar, conform standardelor pentru anul 2023, verificarea corectitudinii utilizării mijloacelor financiare și a veridicității informațiilor prezentate în rapoartele financiare.

Auditul urmează să fie desfășurat în perioada 14.05.2024 - 30.05.2024. Raportul de audit general în limbile română și engleză, precum și versiunea electronică a acestora (în format pdf şi word) vor fi prezentate conducerii Fundației draftul cel mai târziu până pe data de 12.06.2024 si varianta finala pina in data de 15.06.2024.

Raportul de audit (opinia auditorului) trebuie să corespundă prevederilor Standardelor Internaționale de Audit (ISA 700/705) sau (ISA 800). În cadrul auditului general se vor examina situațiile financiare întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate.

Raportul de audit va conține note separate la toate proiectele implementate de Caritas Moldova pe parcursul anului 2023 în care vor fi reflectate, pe scurt, alocarea și cheltuirea resurselor financiare pe fiecare proiect în parte.

Conținutul ofertei:

Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

  • Date de contact ale companiei (denumirea ofertantului, numărul de contact, adresa electronică);
  • CV persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea Organizației;
  • Licența pentru activitatea de audit (copia);
  • Oferta financiară, cu indicarea prețului serviciilor de audit în MDL cu TVA pentru toata perioada  de efectuare a auditului, cu respectarea termenilor indicați mai sus.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail:olga.pinzaru@caritas.md.

Stabilirea ofertei câștigătoare: Raport calitate-preț.

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.

Toți ofertanții care vor depune ofertele vor fi anunțați despre decizia finală cu privire la oferta propusă, după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

Fundația de Binefacere Caritas Moldova va oferi oportunități egale de angajare tuturor companiilor și candidaților care vor participa la concurs.

Notă: Fundația de Binefacere Caritas Moldova își rezervă dreptul de a respinge toate ofertele și de a renunța la achiziționareade bunuri, lucrări sau servicii pentru a prioritiza interesul major al organizației.