HelpAge International solicită oferte de prețuri pentru achiziționarea echipamentului agricolHelpAge International solicită oferte de prețuri pentru achiziționarea echipamentului agricol

HelpAge International lucrează împreună cu parteneri și cu o rețea globală diversă din care fac parte  peste 150 de organizații din 85 de țări, acordând suport pentru milioane de persoane în vârstă să  trăiască în siguranță, demn, activ și sănătos.

În prezent HelpAge International implementează proiectul „Prevenirea violenței și asistență incluzivă  pentru femeile în etate din Moldova”, ce are ca scop prevenirea violenței împotriva femeilor în vârstă  supraviețuitoare sau a celor expuse riscului din Moldova.

Proiectul este implementat de HelpAge International în perioada Septembrie 2022 - August 2025, cu suportul financiar al Fondului de Sprijin al Națiunilor Unite pentru Eliminarea Violenței față de Femei (UN Trust Fund). Una dintre activitățile proiectului dat vizează instruirea și susținerea a 30 de femei în etate pentru a dezvolta activități, cu ajutorul cărora să poată obține venituri adiționale și să le asigure un grad mai înalt de independență financiară.

Pentru a susține dezvoltarea activităților generatoare de venit, HelpAge va furniza echipament tehnic femeilor în etate, beneficiare ale proiectului. În acest context, HelpAge International solicită oferte de prețuri pentru echipament agricol conform specificațiilor tehnice mai jos:

Denumirea

Cantitatea

Specificații tehnice

Preț

Livrare pe teritoriul țării

Seră de tip tunel

1

-      Dimensiuni: 12x4x2.5 m

-      Suprafața serei: 48m2

2 intrări - Da

   

Seră de tip tunel

1

-      Dimensiuni: 10x3x2.5 m

-      Suprafața serei: 30m2

2 intrări - Da

   

Seră de tip tunel

1

-      Dimensiuni: 10x4x2.5 m

-      Suprafața serei: 40m2

2 intrări- Da

   

Incubator automat de ouă

1

-      Capacitate: 56 (toate tipurile de ouă)

-      Putere: 80 W

-      Tensiune: 220 V

-      Tavă cu sistem de întoarcere automată a ouălor- Da

-      Contor de umiditate – Da

-      Temperatură – Da

Ovoscop încorporat - Da

   

Moară pentru cereale și furaje

1

-      Puterea motorului: 1200 W

-      Tensiune: 220 V

-      Capacitate – 70-100kg/oră (măcinare fină)

-                           200-300kg/oră (măcinare grosieră)

-      Volum găleata – 50L

-      Buton pornit/oprit – Da

Protecție termică pentru motor - Da

   

 În cazul în care există, mai multe alternative pentru echipamentele specificate (ex: brand, model mai nou), vă rugăm să le indicați. O companie poate expedia oferta pentru o poziție, câteva sau pentru toate pozițiile menționate.

Oferta de aplicare va include:

  • Oferta comercială care va conține prețul unitar inclusiv cu TVA, caracteristicile tehnice ale echipamentului propus (poate fi indicat și un link cu imaginea produsului oferit și alte detalii), termenul de livrare, termenul de garanție;
  • Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică);
  • Copie din prezentarea tehnică, extras din catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea echipamentului tehnic cu specificațiile solicitate;
  • Certificatul de garanție a produselor care conține informația despre centrul de deservire a echipamentului tehnic inclus în ofertă de furnizor;
  • Prezentarea experienței ofertantului: prezența pe piață, clienți fideli / referințe;
  • Numele persoanei de contact și datele de contact ale ofertantului.

Valabilitatea ofertei comercială propuse va fi de minim 45 (patruzeci și cinci) zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. Oferta va fi semnată și ștampilată de către persoana autorizată. Ofertele incomplete nu vor fi examinate.

Livrare: Livrarea va fi efectuată pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în una sau mai multe comunități partenere ale proiectului. În situația în care livrarea pe întreg teritoriul Republicii Moldova implică costuri suplimentare, acestea vor fi clar specificate în oferta comercială.

Contractul va fi acordat companiei care prezintă oferta de preț pentru produsele care îndeplinesc integral specificațiile tehnice solicitate și oferă cel mai accesibil preț.

Companiile interesate vor expedia ofertele de aplicare la adresa de e-mail: officehelpage@gmail.com , cu mențiunea „Oferte echipament agricol”, până la data de 03 martie 2024, inclusiv în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

Informații suplimentare puteți afla la numărul de telefon : 022 225098, 060767218, persoană de contact Mihaela Filipp.