HelpAge Moldova solicită ofertă pentru selectarea unei companii pentru procurarea produselor de birotică și papetărieHelpAge Moldova solicită ofertă pentru selectarea unei companii pentru procurarea produselor de birotică și papetărie

Angajator: HelpAge Moldova

Locul prestării serviciilor: R. Moldova, Chișinău

Contractare: Contract de prestări servicii pe perioadă determinată (doar pentru rezidenți R. Moldova) 

Perioada estimată: Februarie 2024 – Noiembrie 2027

Termen limită de depunere a dosarului: 19 februarie 2024, ora 15:00

Prezentare generală

HelpAge Moldova este parte a rețelei de organizații cu același nume, cu prezența în 85 țări din lume care lucrează cu și pentru persoanele vârstnice. Misiunea organizației este de a promova bunăstarea și incluziunea femeilor și bărbaților vârstnici, de a reduce sărăcia și discriminarea persoanelor vârstnice.

În prezent HelpAge Moldova implementează proiectul „Îmbunătățirea participării sociale a persoanelor în etate din Moldova prin dezvoltarea comunităților pilot prietenoase vârstnicilor”, ce are ca scop sporirea accesului la activități incluzive de participare socială a vârstnicilor din 15 comunități a raioanelor Sîngerei,Telenești și Ungheni.

Proiectul este implementat de HelpAge Moldova în perioada Decembrie 2023 – Noiembrie 2027, cu suportul financiar al Guvernului Federal Germania (BMZ). Grupurile țintă ale proiectului sunt Asociațiile Obștești, grupurile de inițiativă, populația în etate din 15 comunități rurale, din raioanele Sîngerei, Telenești și Ungheni, reprezentanți ai Guvernului și administrațiilor publice locale din cele 3 raioane, profesioniști mass media locală și națională.

Scopul concursului

Scopul acestui concurs constă în identificarea, selectarea și semnarea unui contract cadru cu maxim trei companii specializate în comercializarea și livrarea articolelor de birotică și papetărie conform solicitărilor HelpAge Moldova, în perioada februarie 2024 – noiembrie 2027.

Denumirea articolului

Unitatea de măsură

Preț unitar MDL, inclusiv cu TVA

Termene și condiții de livrare / comentarii

Hârtie A4 (calitate superioară, 500 foi)

     

Hârtie flipchart

     

Carnet A5

     

Pix cu bilă

     

Marker flipchart

     

Folii de protecție A4

     

Mape unghi A4

     

Criteriile de selecție

  • Experiența ofertantului: prezența pe piață, clienți fideli/referințe;
  • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
  • Condițiile de achitare;
  • Posibilitatea de livrare a produselor la sediul Asociației.

Procedura de aplicare

Persoanele / Companiile interesate vor expedia către solicitant următoarele documente:

  • Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
  • Datele de contact ale ofertantului ( denumirea companiei, adresa, telefonul de contact, numele persoanei de contact );
  • Oferta financiară (completată după modelul atașat aici) cu indicarea prețului în MDL, pentru fiecare produs, per unitate.

Persoanele / companiile interesate vor expedia dosarele la adresa de e-mail: officehelpage@gmail.com, cu mențiunea „Concurs selectare companie birotică și papetărie BMZ”, până la data de 19 februarie 2024, ora 15:00,  în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

Informații suplimentare puteți afla la nr. de tel.: 022 225098, 060767218, persoană de contact Mihaela Filipp.