HelpAge International anunță concurs de selectare a unui prestator de servicii de alimentare și arendă sală de instruireHelpAge International anunță concurs de selectare a unui prestator de servicii de alimentare și arendă sală de instruire

HelpAge International lucrează împreună cu parteneri și cu o rețea globală diversă din care fac parte peste 150 de organizații din 85 de țări, acordând suport pentru milioane de persoane în vârstă să trăiască în siguranță, demn, activ și sănătos.

Lucrăm cu partenerii noștri pentru a ne asigura că oamenii de pretutindeni înțeleg cât de mult contribuie persoanele în vârstă la societate și că trebuie să se bucure de dreptul lor la asistență medicală, servicii sociale, securitate economică și fizică. Facem acest lucru susținând programe practice, dând voce persoanelor în vârstă și influențând politicile la nivel local, național și internațional.

În prezent HelpAge International implementează proiectul „Prevenirea violenței și asistență incluzivă pentru femeile în etate din Moldova” finanțat de UN Trust Fund, în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor în vârstă. Una dintre activitățile proiectului dat vizează instruirea și susținerea a 30 de femei în etate pentru a dezvolta activități, cu ajutorul cărora să poată obține venituri adiționale și să le asigure un grad mai înalt de independență financiară.

În contextul celor expuse, HelpAge Internațional anunță concurs de selectare a unui prestator de servicii de alimentare și sală de instruire pentru două instruiri planificate spre desfășurare în luna februarie 2024, în orașul Chișinău.

Serviciile de închiriere a unei săli de instruire pentru participanți și a serviciilor de catering trebuie prezentate pentru o perioadă de 2 zile. Numărul de participanți total este de 40 persoane (2 grupuri de instruiri a câte 20 persoane per grup, câte 1 zi).

Ofertele urmează să conțină următoarele informații specifice:

Servicii de închiriere a unei săli de instruire:

 • Închirierea unei săli pentru organizarea instruirilor, cu capacitatea până la 40 persoane, în perioada 13 – 26 februarie 2024 - în total vor fi desfășurate 2 grupuri de instruire, cu participarea câte 20 persoane per instruire. Se poate admite o deviere de ±2 persoane;
 • Durata de instruire pentru un grup va fi de 1 zi;
 • Asigurarea conexiunii la internet;
 • Asigurarea spațiului de depozitare pentru desfășurarea instruirilor a echipamentelor și materialelor necesare aduse de organizator, în caz de necesitate;
 • Dotarea sălii cu echipamentul tehnic: proiector, laptop, ecran și flipchart și mobilier: mese și scaune cu tapițerie moale;
 • Sala de instruire să fie dotată cu aparat de aer condiționat de tip iarnă / vară și jaluzele/draperii.
 • Spațiul din sală trebuie să permită aranjarea meselor atât pentru prezentări, cât și pentru lucru în 2 și 3 grupuri.
 • Indicarea tarifului total pentru închirierea sălii pentru 1 zi și total pentru 2 zile.

Servicii de alimentare pentru participanți:

 • Asigurarea următoarelor servicii de alimentare pentru 40 persoane total cu o posibilă deviere de ±2 persoane pe durata instruirii a unui grup:
     

Tarif pentru servicii alimentare pentru 1 persoană

Tarif pentru servicii alimentare pentru 40 persoane

1

O zi de instruire

11:00 - pauză de cafea;

   

13:00 - masă de prânz;

   

16:00 - pauză de cafea;

   

Apa pentru participanți 0.5 l - 2 buc./participant/zi

   

Total servicii alimentare

   
 • Costul serviciilor trebuie indicat în lei moldovenești, separat pentru fiecare tip de serviciu.
 • Indicarea persoanei de contact din partea companiei în scopul discutării ulterioare a aspectelor organizatorice.

 Condiții de eligibilitate:

 • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
 • Experiență în domeniul organizării evenimentelor de cel puțin 3 ani;
 • Reputație ireproșabilă;
 • Disponibilitatea infrastructurii de alimentare și sală de instruire la capacitatea solicitată.

 Cerințe pentru aplicare la concurs:

Persoanele juridice interesate vor depune dosarul pentru concurs, cu următoarele documente:

 • Oferta financiară, întocmită conform cerințelor specific menționate în anunț (semnată și ștampilată). Oferta financiară va fi valabilă cel puțin 30 de zile de la data prezentării ofertei;
 • Meniul propus separat pentru pauza de cafea, prânz și cină conform tabelului prezentat în anunț;
 • Autorizația de prestare a serviciilor solicitate.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

 • Disponibilitatea spațiului pentru organizarea evenimentului;
 • Oferta de preț (unde se va ține cont de raportul preț – calitate).

Termenul limită de depunere a dosarelor este 10 februarie 2024, ora 15:00.

Doar compania selectată va fi contactată! Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerație.

Dosarul poate fi expediat în format electronic la adresa de e-mail officehelpage@gmail.com cu titlu „Concurs prestator de servicii de alimentare și sală de instruire februarie 2024” sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: AO HelpAge International, Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, str. Str. Bănulescu -Bodoni 57/1, of. 431.

Informații suplimentare puteți afla la nr. de tel.: 022 225098, 069410511, persoană de contact Svetlana Procopciuc.

Pentru mai multe detalii despre activitatea HelpAge vizitați www.helpage.md

și https://www.facebook.com/HelpAge-International-Moldova-1566466053606733/