Fundația de Binefacere Caritas Moldova solicită oferte de preț pentru achiziția de convectoare electriceFundația de Binefacere Caritas Moldova solicită oferte de preț pentru achiziția de convectoare electrice

Fundația de Binefacere Caritas Moldova solicită oferte de preț pentru achiziția de convectoare electrice.

Achiziția dată va avea loc din cadrul proiectului  ”Programul de sprijin pe perioada iernii a persoanelor afectate de conflictul din Ucraina aflate în Republica Moldova”. Ce se implementeză în parteneriat cu Caritas Austria și Nachbar in Not (Neighbour in Need).

Proiectul își propune să abordeze multiplele provocări cu care se confruntă refugiații ucraineni, familiile gazdă a acestora și populația locală vulnerabilă din Moldova.

Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoțită de următoarele cerințe:

1) Date generale ale companiei (denumirea companiei, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, sediu în Moldova).

2)  Anexa nr.1(accesați link), semnată și ștampilată de către ofertant, (conform cerințelor din specificațiile tehnice solicitate) cu menționarea termenului de livrare a echipamentului. Oferta trebuie completată cu indicarea prețului în MDL cu TVA inclus pentru una poziție separat și indicat termenul de livrare. Oferta financiară va fi prezentată cu costul de livrare inclus.

Cantitatea totala estimativa: 123-153 buc.

Specificațiile tehnice pe echipamentul solicitat:

- Să fie posibil montarea pe perete și podea

- incluse roți pentru deplasare

- inclus termostat mecanic

- funcționare silențioasă

- rezistent la umiditate

- nu arde oxigenul

- puterea 2000 W

în ofertă menționarea termenului de garanție la produs

3)Declaratia privind statutul ofertantului (accesați link);

4) certificate de calitate (se va prezenta la etapa de incheiere contract)

5) Certificatul de inregistrare

6) Datele bancare ale ofertantului

Criteriile de evaluare aplicate pentru adjudecarea contractului: 

Pretul 60%:

– cel mai bun preț;

Calitatea 40%:

– specificatii tehnice oferite;

– termenul de livrare;

– termenul de garantie;

Oferta trebuie să fie datată și semnată de compania ofertantă și expediată prin e-mail  la procurement@caritas.md sau depusă direct la sediul Caritas Moldova (str. G. Asachi  nr. 30/1, mun. Chișinău), până la 04 decembrie 2023.

Un potențial ofertant care dorește clarificări privind Invitația pentru prezentarea de oferte va contacta în scris organizația la adresa de e-mail: procurement@caritas.md. Caritas Moldova va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri, nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de depunere a ofertelor.

 Telefon pentru detalii: +37378800597

 

Vă rugăm să Vă asigurați de recepționarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundația de Binefacere Caritas Moldova nu poartă răspundere pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost recepționate.

Caritas Moldova îşi rezervă dreptul de a anula și/sau a suspenda procedura de achiziție, total sau parțial şi de a respinge toate ofertele în orice momentînainte de adjudecarea contractului, inclusiv în cazul în care se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelorstabilite în prezenta documentaţie, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii și a purta răspundere faţă de ofertanţi.