TERMEN EXTINS - Fundația de Binefacere Caritas Moldova anunță concurs de solicitare a ofertelor pentru achiziția lucrărilor de izolarea caselor pentru sezonul rece(producerea,demontarea,instalarea geamurilor și ușilor)în cadrul caselor de locuit(67case)             SCRISOARE DE INVITAȚIE

Fundația de Binefacere Caritas Moldova anunță concurs de solicitare a ofertelor pentru achiziția lucrărilor de izolarea caselor pentru sezonul rece (producerea, demontarea și instalarea geamurilor și ușilor) în cadrul caselor de locuit din zonele rurale (67 locuințe).

 Data publicării anunțului:                                  12 septembrie 2023

 Termenul limită de prezentare a dosarului:      TERMEN EXTINS PANA 04 OCTOMBRIE (26 septembrie 2023)

                                                                       

Tipul contractului:                                               Contract de executare a lucrărilor

CONTEXT                                                                                                                                          

Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Caritas Norway:222MDA02”.

Scopul: acestei solicitări este semnarea unui contract care va avea drept obiect executarea lucrărilor, necesare pentru reducerea vulnerabilității beneficiarilor proiectului sus-menționat.

În acest sens, solicităm oferte pentru lucrări de izolarea caselor pentru sezonul rece (producerea, demontarea si instalarea geamurilor si usilor).

Nr. d/o

Denumirea bunurilor/ serviciilor

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

1

Lucrări de izolarea caselor pentru sezonul rece (producerea, demontarea și instalarea geamurilor și ușilor)

Deviz de cheltuieli

  67 case

Conform caietului de sarcini

 

DEPUNEREA DOSARULUI 

Dosarul de aplicare va cuprinde documentele în conformitate cu Instrucțiunea pentru ofertanți și Caietul de sarcini.

Acesta va fi depus în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și în strictă conformitate cu procedura prevăzută în Instrucțiunile pentru ofertanți.

Dosarul de aplicare va fi transmis electronic, prin e-mail, la următoarea adresă: procurement@caritas.md,  cu mențiunea  „Ofertă lucrări de izolarea caselor pentru sezonul rece(producerea, demontarea și instalarea geamurilor și ușilor)” sau depus în plic la adresa mun. Chișinău, str. G. Asachi nr. 30/1, Fundația de Binefacere Caritas Moldova. 

După expedierea ofertelor, vă rugăm să vă asigurați că oferta a fost recepționată de către Fundația de Binefacere Caritas Moldova sub forma unui e-mail de confirmare. Caritas Moldova este responsabilă numai pentru ofertele confirmate.

Termen limită de depunere: TERMEN EXTINS PANA 04 OCTOMBRIE (26 septembrie 2023);

Fundația de Binefacere Caritas Moldova nu va lua în considerare dosarele depuse după termenul limită.

Cerințe față de candidații eligibili:

Persoane juridice înregistrate în Republica Moldova;

Licență sau alte acte permisive în domeniul realizării lucrărilor de construcție/renovare

Experiență în domeniu, minim 5 ani.

Ofertanții vor expedia oferte semnate, ștampilate și datate la adresa de e-mail sau poștală, specificată în prezenta solicitare la sau înainte de ora exactă specificată în prezenta solicitare.

DOCUMENTAȚIA PENTRU CONCURS

Fiecare ofertant are obligația de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secțiuni, completate în mod corespunzător și semnate de persoane autorizate, până la data limită de depunere a ofertelor.

Documentația necesară pentru concurs o puteți descărca accesând link-urile de mai jos.

De asemenea, documentele pot fi solicitate la adresa de e-mail: procurement@caritas.md, cu mențiunea 

izolarea caselor pentru sezonul rece (producerea, demontarea și instalarea geamurilor și ușilor)”.

 

Criteriile de selectare a ofertelor: 

Criteriu

Pondere

Pretul ofertei

max. 50 p.

Termenul de executare lucrarilor

max. 25 p.

Corespunderea ofertei specificațiilor solicitate  

max. 10 p. 

Termenul de garantie

max. 10 p.

Dovada executarii lucrarilor similare

max. 5 p.

 

DATE DE CONTACT

Pentru întrebări referitoare la Caietul de sarcini și cu privire la modul de depunere a ofertelor, vă rugăm să o contactați pe Ecaterina Bugaevscaia, ofițer achiziții, tel. 078800597,  e-mail: procurement@caritas.md 

Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mail indicată mai sus, până la data de  TERMEN EXTINS PANA 02 OCTOMBRIE (21 septembrie) 2023.

Vă mulțumim pentru interesul acordat acestei achiziții de lucrări și vă dorim succes în pregătirea ofertei.

Caritas Moldova îşi rezervă dreptul de a anula și/sau a suspenda procedura de achiziție, total sau parțial şi de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de adjudecarea contractului, inclusiv în cazul în care se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în prezenta documentaţie, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii și a purta răspundere faţă de ofertanţi.