Anunț specific de achiziții Sisteme multimedia MD-STATEUNI-354192-GO-RFBAnunț specific de achiziții

Cerere de oferte

Bunuri

(Procesul de licitare cu un singur plic)

 

 

Țara: Republica Moldova

Instituția:  Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Titlul proiectului: Învățământul Superior din Moldova (PÎSM )            

  • ID Proiect: P167790

Titlul subproiectului: Valorificarea parteneriatului consolidat școală-universitate „Cluster educațional” în formarea cadrelor didactice

  • Obiectul achiziției: Sisteme multimedia

Ref. Nr. MD-STATEUNI-354192-GO-RFB

  1. Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova din Republica Moldova a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului “Învățămîntul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare nr.: MD-MOED-6542-ASF-U-09 din 24.10.2022 pentru realizarea subproiectului „Valorificarea parteneriatului consolidat școală-universitate „Cluster educațional” în formarea cadrelor didactice – EduClass”.
  2. În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractului/contractelor atribuire în cadrul achiziției de Sisteme multimedia.

Lotul 1 Panouri interactive

Lotul 2 Sistem integrat audio-video, insclusiv sisteme de conferinta, sonorizare cu distributie semnale audio-video pentru aula universitară 501 / 3

Lotul 3 Sistem integrat audio-video, insclusiv sisteme de conferinta, sonorizare cu distributie semnale audio-video pentru aula universitară 141/C, 145/C

Lotul 4 Sistem integrat audio-video, insclusiv sisteme de conferinta, sonorizare cu distributie semnale audio-video pentru aula universitară 301/3

Lotul 5 Sistem portabil de traducere simultană

  1. Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova din Republica Moldova invită operatorii economici eligibili să depună oferte sigilate pentru achiziționarea Sistemelor multimedia. (conform anexei).
  2. Achiziția se va desfășura prin procedura cererii de ofertă (CDO) prin abordarea pieții naționale, astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de achiziții”), și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentele privind achiziții prenotat.
  3. Documentul de achizitie în limba română poate fi obtinut de Ofertanți interesati la depunerea unei cereri scrise la adresa de email: bm@usm.md, gratis. Documentul în format electronic va fi trimis prin email de către Autoritatea contractantă – Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova din Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici nr. 60
  4. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa – Republica Moldova, mun. Chișinău., Alexei Mateevici nr. 60, bir. 109 până la data de 10.10.2023 ora 15:00.

Ofertele întârziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

  1. Ofertele vor fi deschise public în prezența reprezentanților desemnați ai Ofertanților și a oricărei persoane care alege să participe la deschiderea ofertelor, la adresa – Chișinău., str. Alexei Mateevici nr. 60, et.2, bir.201, Sala Senatului până la data de 10.10.2023 ora 15:00.
  2. Toate Ofertele trebuie să fie însoțite de o "Declarație de garanție a ofertelor".

Adresa menționată mai sus, în punctul 5,6 este: Republica Moldova, mun. Chișinău., str. Alexei Mateevici nr. 60, bir. 109, achizitii.bm@usm.md,  tel:022-241-240

Link de acces: https://usm.md/?p=22627

Articol adaugat de: Achizitii USM