AO Laolaltă anunţă concurs de oferte de preț privind selectarea unui agent economic care va presta servicii de tiparTermeni de referință privind selectarea unui agent economic care va presta servicii de tipar

Asociația Obștească Laolaltă anunţă concurs de oferte de preț privind selectarea unui agent
economic care va presta servicii de tipar în cadrul proiectului „Enhancing Moldovan Society’s
Capacity to Respond to the Refugee Crisis” finanțat de UNHCR și implementat de AO
Laolaltă în cadrul Inițiativei „Moldova pentru Pace”.
Obiectivul concursului: Selectarea unui agent economic care va presta servicii de tipar în cadrul
proiectului „Enhancing Moldovan Society’s Capacity to Respond to the Refugee Crisis”
finanțat de UNHCR și implementat de AO Laolaltă în cadrul Inițiativei „Moldova pentru
Pace”.
Rezultate aşteptate: Compania selectată va fi aleasă pentru a oferi servicii de tipar conform
condițiilor solicitate de Asociația Obștească Laolaltă în prezentul document şi în baza
contractului semnat între părţi (compania selectată şi AO “Laolaltă”).

Dosarul va include:
Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:
● Copia certificatului de înregistrare;
● Termenii de Referință (prezentul document) completat cu oferta financiară în MDL.

https://docs.google.com/document/d/1oS_f16MolcNEWYSsGKwaMWqwIM1VFJdtZmVktLMcuTI/edit

Modul de întocmire a ofertelor: Oferta financiară va conține data, semnătura, amprenta
ștampilei (în cazul în care compania deține ștampilă), datele bancare şi datele de contact (adresă,
telefon fix, telefon mobil, e-mail)
Modelul ofertei financiare a se vedea în Anexa acestui document.

Criterii de Evaluare:

1. 60 de puncte se vor oferi companiei care:
- 3 recomandări - 20 de puncte;
- portofoliul de produse - 40 puncte;
2. 40 de puncte se vor oferi pentru
- Oferta financiară.

Cerințe minime de calificare: Experiență de cel puțin 2 an în domeniul serviciilor solicitate.
Plata pentru serviciile prestate. Plăţile vor fi efectuate în 2 tranșe egale, înainte și după
recepționarea bunurilor. Transferul către prestator va fi efectuat în lei (MDL).
Perioada de executare a contractului 3 luni.
Ofertele pot fi trimise în versiune electronică la adresa:
achizitii@laolalta.md

Ofertele vor cuprinde:
De la: Numele ofertantului, data, semnătura directorului, amprenta ştampilei (dacă compania
deține ștampilă), datele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail);
Denumirea proiectului: „Enhancing Moldovan Society’s Capacity to Respond to the Refugee
Crisis”
Termenul limită de prezentare a ofertelor este 4 septembrie 2023.
Pentru informații suplimentare:
Gherman Anna, 068208989, achizitii@laolalta.md