RFP pentru selectarea unui prestator de servicii care să elaboreze și să efectueze un studiu de sondajde opinie a populație, pre- și post intervenție CM, pe un eșantion reprezentativ de rezidenți din cadrul Administrațiilor Publice Locale vizateRFP pentru selectarea unui prestator de servicii care să elaboreze și să efectueze un studiu de sondajde opinie a populație, pre- și post intervenție CM, pe un eșantion reprezentativ de rezidenți din cadrul Administrațiilor Publice Locale vizate

Subiect: RFP pentru selectarea unui prestator de servicii care să elaboreze și să efectueze un studiu de sondajde opinie a populație, pre- și post intervenție CM, pe un eșantion reprezentativ de rezidenți din cadrul Administrațiilor Publice Locale vizate

Numărul cererii de Oferte (RFP): FY24-CM-PSS (01)

Data lansării: 10 august 2023, 17:00 (ora locală din Chișinău)

Data limită pentru adresarea/primirea întrebărilor: 18 august 2023, 10:00 (ora locală din Chișinău)

Data limită pentru depunerea cererii de oferte: 06 septembrie 2023, 10:00 (ora locală din Chișinău)

Scurtă descriere a Programului Comunitatea Mea (CM)

Programul Comunitatea Mea își propune să consolideze Administrația Publică Locală, pentru a deveni mai eficientă, mai transparentă și mai responsabilă față de cetățeni, și pentru a consolida capacitatea administrațiilor locale să răspundă nevoilor cetățenilor. Detaliile sunt disponibile la adresa: https://www.irex.org/project/comunitatea-mea-my-community

Scopul: Programul Comunitatea Mea (CM), administrat de Consiliul pentru Cercetări şi Schimburi Internaționale (IREX) și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), invită doritorii să depună ofertele pentrue elaborarea, realizarea și analiza  unui studiu de sondaj de opinie a populației, pre- și post intervenție CM, pe un eșantion reprezentativ de rezidenți din cadrul Administrațiilor Publice Locale vizate (selectate în cadrul Rundei 4), precum și a datelor calitative colectate de la părțile interesate din cadrul CM.

Termenele limită:

 • Dacă Ofertanții au întrebări sau clarificări, pot trimite întrebări sau clarificări la tender.cm.md@irex.org până la orele 10:00, 18 august 2023 (ora locală din Chișinău).
 • Data limită pentru depunerea a Ofertelor: 06 septembrie 2023, 10:00 (ora locală din Chișinău). Ofertele recepționate după 06 septembrie 2023, 10:00 (ora locală din Chișinău), vor fi considerate ca depuse cu întârziere și nu vor fi evaluate.

Termenul estimativ de livrare a serviciilor: Octombrie 2023 – August 2025

Instrucțiuni:

 1. Pentru mai multe informații referitoare la Cererea de Ofertă FY24-CM-PSS (01), vă rugăm să consultați:
 • Cererea de Ofertă FY22-CM-EQP-TRCT (01);
 • Instrucțiunile și datele Cererii de Oferte;
 • Specificațiile și cerințele tehnice obligatorii (Termenii de referință).
 1. Ofertele trebuie să conțină următoarele formulare:

Pentru toți Ofertanții (Ofertanții înregistrați legal în Republica Moldova și Ofertanții internaționali):

☒ Anexa I: Formularul de depunere a ofertei completat și semnat corespunzător

☒ Anexa II: Formularul de ofertă tehnică completat și semnat în mod corespunzător și în conformitate cu specificațiile și cerințele tehnice obligatorii (Termenii de referință) din Secțiunea 3 a prezentului RFP

☒ Anexa III: Formularul deofertă financiară completat și semnat în mod corespunzător și în conformitate cu specificațiile și cerințele tehnice obligatorii (Termenii de referință) din Secțiunea 3 a prezentului RFP

☒ Anexa IV: Formular privind experiența și perestația anterioară completat și semnat corespunzător

☒ Profilul companiei (informații generale despre profilul Ofertantului/descrierea companiei) până la 2 pagini.. Vă rugăm să furnizați informații privind profilul companiei, , în conformitate cu Formularul privind experiența și prestația anterioară (Anexa IV)

☒ Scrisori de recomandare pentru cel puțin două (2) contracte pentru servicii similare ca mărime și natură, încheiate cu succes și la timp. Urmează să furnizați o copie a scrisorilor de recomandare menționate, așa cum este cerut în Formularul privind experiența și prestația anterioară  (Anexa IV)

Pentru Ofertanții înregistrați legal în Republica Moldova:

☒ documentele menționate anterior în Secțiunea Pentru toți Ofertanții, de mai sus

☒ și Certificatul de înregistrare (dacă este disponibil) sau Decizia de înregistrare a companiei sau Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice emise de către Agenția Servicii Publice.

Pentru Ofertanții internaționali:

☒ documentele menționate anterior în Secțiunea Pentru toți Ofertanții, de mai sus

☒ și Copia certificatului de înregistrare a companiei sau extrasul din Actul constitutiv/Statutul sau documentul care îl înlocuiește și care prezintă informații despre fondator (fondatori) și actualul director/administrator al companiei;

☒ Copia Actului constitutiv al companiei sau documentul care îl înlocuiește și care prezintă informații despre fondator (fondatori) și actualul director/administrator al companiei.

 1. Cerințe pentru depunerea ofertei:
 • Vă rugăm să scanați, să semnați și să trimiteți oferta Dvs. prin e-mail la adresa: tender.cm.md@irex.org
 • Linia de subiect al e-mailului trebuie să conțină: „RFP FY24-CM-PSS (01), Denumirea companiei Dvs.”
 • Ofertele recepționate după 10:00, 06 septembrie 2023, ora locală din Chișinău, vor fi considerate ca depuse cu întârziere și nu vor fi evaluate.
 1. Ofertele trebuie să fie scrise doar în limba engleză.
 2. Toate prețurile indicate în oferta financiară trebuie să fie corecte, rezonabile, calculate în Dolari S.U.A. (USD) și trebuie să fie indicate cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere (TVA 0%).

Proiectul Comunitatea Mea este înregistrat cu numărul 8721138910631 în LISTA proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora (Anexa nr.1 la Hotărârea de Guvern nr.246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte).

 1. Odată ce oferta a fost depusă, prețurile sunt fixe și în nici un caz NU vor fi supuse unor majorări. Ofertele depuse care sunt subiectul ajustării prețurilor vor fi respinse.

IMPORTANT !

 • Cerințele privind sursa și naționalitatea

Ofertantul trebuie să se asigure că țara de origine a echipamentelor/bunurilor și serviciilor achiziționate nu se regăsește în lista țărilor interzise de către USAID. ADS 310 - https://www.usaid.gov/ads/policy/300/310 - prevede următoarele: Nu pot fi achiziționate servicii de la furnizori cu naționalitate din țări desemnate de USAID drept „surse interzise”. În plus, nici o marfă nu poate fi achiziționată din țările care sunt desemnate ca surse interzise. Lista țărilor desemnate ca surse interzise poate fi găsită aici: https://www.usaid.gov/ads/policy/300/310mac și aici https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information.

Dacă IREX stabilește că Ofertantul a achiziționat orice mărfuri sau servicii în cadrul atribuirii de contract aferente acestui RFP, contrar cerințelor acestei dispoziții și a primit recompensă în acest scop, IREX poate cere aplicantului să restituie întreaga sumă a achiziției.

RFP-ul este emis în limbile engleză și română. În caz de neconcordanță între conținutul RFP și traducerea în limba română, sensul în limba engleză va prevala.

IREX Moldova nu întreprinde nici un fel de acțiuni ce ar discrimina vreun aplicant sau potențial aplicant, de exemplu, dar fără a se limita la, prin reținerea, impactul negativ sau prin negarea accesului echitabil la beneficii sau servicii, pe baza unui criteriu de discriminare. Criterii de discriminare includ: rasa, culoarea, religia, sexul, naționalitatea, dizabilitatea, vârsta, orientarea sexuală, informațiile genetice, starea civilă, starea parentală, apartenența politică sau statutul de veteran.

Pentru mai multe informații cu privire la această achiziție, vă rugăm să accesați: https://tender.md.irex.org/ro/info