Asociatia Obsteasca HOMECARE anunta concurs repetat pentru procurarea unui autoturismI. Asociația Obștească  „HOMECARE” , IDNO 1010620003467, mun. Chișinău, str. Gheorghe Cașu 4, tel: 022920320, e-mail. ao.homecare@gmail.com solicită oferta comercială pentru achiziția unui autoturism în cadrul proiectului „Organizarea unui Centru de Plasament pentru persoanele vulnerabile care caută ajutor și adăpost la mănăstirea Zăbriceni, inclusiv refugiați ucraineni, finanțat de Fondul Internațional Visegrád.

II. Scopul acestei solicitări este semnarea unui contract care va avea drept obiect livrarea bunurilor, necesare pentru realizarea activităților aferente proiectului sus-menționat (facilitarea condițiilor de transfer și transport al beneficiarilor Centrului de Plasament).

Cererea de oferta și formularul ofertei comerciale poate fi vizualizata la link-ul de ma jos:  

 Cerere de oferta_autoturism

Formularul ofertei comerciale

Perioada pentru informații și clarificări:  Până pe 17 mai 2023.

Data limită pentru depunerea ofertei este: 23 mai 2023, ora 17:00.

Oferta va fi perfectată conform formularului anexat, semnată de persoana abilitată, scanată și expediată la adresa de e-mail: ao.homecare@gmail.com sau valentin.fiodorov@gmail.com  cu mențiunea:  oferta__autoturism.sau  în cutia poștală  mun .Chișinău, str. Gheorghe Cașu nr.4.  Pachetul de documente trebuie depus într-un plic sigilat cu indicarea denumirii și adresei juriduce a ofertantului.

Pentru informații suplimentare:

Persoană de contact: Valentin Fiodorov,  tel: 068433317

Articol adaugat de: Tamara Adasan