Cerere de Oferte privind selectarea companiei ce va oferi servicii de proiectare, montare și punere în funcțiune a instalației fotovoltaice pentru sistemul de irigare din s. Roșcani, r-nul Anenii Noi

Cerere de Oferte privind selectarea companiei ce va oferi servicii de proiectare, montare și punere în funcțiune a instalației fotovoltaice pentru sistemul de irigare din s. Roșcani, r-nul Anenii Noi

Cerere de Oferte

privind selectarea companiei ce va oferi servicii de proiectare, montare și punere în funcțiune a instalației fotovoltaice pentru sistemul de irigare din s. Roșcani, r-nul Anenii Noi

 

Termeni de referință:

Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații Agroacvila (AUAI Agroacvila) anunţă concurs de oferte pentru selectarea unei companii care să ofere servicii de proiectare, montare și punere în funcțiune a instalației fotovoltaice pentru sistemul de irigare din s. Roșcani, r-nul Anenii Noi.

Parcul fotovoltaic urmează a fi instalat pe teritoriul Stației de Pompare SP-22, pentru care, AUAI Agroacvila deține Avizul de Racordare Nr. G20102023010001 (În caz de necesitate poate fi solicitat la adresa de email indicată mai jos) din 04.01.2023, eliberat pentru NLC 1366034. Instalația fotovoltaică urmează a fi instalată cu o capacitate de 200 kW.

Stația de pompare se află în extravilanul satului Roșcani. Parcul fotovoltaic poate fi instalat pe terenul ce înconjoară stația de pompare, pe acoperișul acesteia cât și pe suprafața bazinului de acumulare aflat lângă stația de pompare. (În caz de necesitate, schema amplasării Stației de pompare SP-22 poate fi solicitată la adresa d eemail indicată mai jos). În dependență de amplasarea panourilor fotovoltaice și configurarea propusă, fiecare ofertant poate depune maxim două oferte.

Stația de pompare este conectată la sistemul electroenergetic național la tensiunea de 10 kV. Transformatorul este în proprietatea I.C.S Premier Energy SRL, iar sistemul interior de distribuție a energiei electrice este nou construit urmare a unei renovări majore a stației de pompare.

În sala unde se află sistemul de distribuție există spațiu suficient unde ar putea fi instalate echipamentele sistemului fotovoltaic. De asemenea, sunt disponibile celule libere în punctul de transformare (PT) pentru racordarea parcului fotovoltaic la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice.

În caz de necesitate, părțile interesate pot efectua vizite de documentare în teren, vizitele urmează a fi coordonate prin e-mail la adresa AUAI Agroacvila - auaiagroacvila@hotmail.com sau la numărul de telefon +373 68787053.

Rezultate aşteptate: Compania selectată va presta serviciile conform condiţiilor solicitate de AUAI Agroacvila în prezenta cerere de oferte şi în baza contractului negociat și semnat între părţi.

Dosarul va include:

Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:

  • Copia certificatului de înregistrare;
  • Oferta tehnică ce va include soluția tehnică propusă, caracteristicile tehnice ale echipamentelor, metodologia cât și planul de lucru detaliat;
  • Document ce atestă disponibilitatea echipamentului în stoc/sau confirmarea furnizorului;
  • Documente ce atestă experiență în îndeplinirea activităților similare;
  • Oferta financiară (în Lei);
  • Termenul de valabilitate a ofertei financiare înaintate va fi indicat expres în oferta financiară (nu mai puțin de 30 de zile);
  • Condițiile și termenii de garanție a fiecărui echipament și a instalației în întregime.

Criterii de Evaluare:

Criterii de Evaluare

Număr maxim de puncte

Abordare tehnică, metodologie și plan de lucru detaliat.

Soluția tehnică propusă – AUAI Agroacvila va evalua dacă oferta răspunde la obiectivele activității, așa cum este menționat în termenii de referință.

Caracteristicile tehnice ale echipamentelor propuse - AUAI Agroacvila va evalua specificațiile tehnice ale echipamentelor propuse cât și aspecte ce țin de termenul de garanție a echipamentelor și a instalației în întregime.

Abordare și metodologie – AUAI Agroacvila va evalua dacă abordarea tehnică propusă, planul de activități cât și limitele de timp propuse vor duce la îndeplinirea activității în cel mai eficient mod.

50

Experiență și activități similare îndeplinite anterior.

AUAI Criuleni va evalua dacă experiența companiei este relevantă obiectivelor cererii de oferte. De asemenea, AUAI Agroacvila va analiza experiența companiei și activitățile similare îndeplinite anterior.

20

Oferta financiară.

30

Cerințe minime de calificare: Experiență de cel puțin 1 an în domeniul serviciilor solicitate.

Întrebări și clarificări scrise:

 

Toate întrebările sau clarificările cu privire la această cerere de oferte trebuie să fie adresate în scris și transmise la adresa de e-mail a AUAI Agroacvila - auaiagroacvila@hotmail.com, nu mai târziu de data de 5 aprilie 2023, ora 18.00. Întrebările și solicitările de clarificări, precum și răspunsurile la acestea, vor fi transmise tuturor destinatarilor cererii de oferte, precum și celor care și-au manifestat interesul.

Ofertele vor fi depuse în versiune electronică la adresa: auaiagroacvila@hotmail.com

 

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 12 aprilie 2023, ora 18.00.

Note:

  • O parte din finanțarea activității va fi acoperită din fondurile unui proiect care este implementat la cota TVA 0%, documentele justificative vor fi puse la dispoziție la semnarea contractului;
  • Nu vor fi acceptate ofertele ce includ echipamente și accesorii produse de Huawei Technology Company, ZTE Corporation, Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company, Dahua Technology Company;
  • Nu vor fi acceptate ofertele ce includ articole produse de furnizori care fac obiectul unui ordin de reținere a eliberării, se află pe Lista de entități comerciale sau sunt sancționate în alt mod pentru utilizarea muncii forțate, acestea fiind: Hoshine Silicon Industry; Xinjiang Daqo New Energy; Xinjiang East Hope Nonferrous Metals; Xinjiang GCL-New Energy Material; Xinjiang Production and Construction Corps

 

Articol adaugat de: Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigare