Tender nr. 91167692 Furnizarea uniformelor medicale în raioanele Ștefan Vodă, Căușeni și Ungheni în cadrul Proiectului: „Sprijinirea comunităților moldovenești în găzduirea refugiaților ucraineni”Articol adaugat de: Nicoleta Lesco

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) invită companiile din Republica Moldova să furnizeze uniforme medicale, conform celor specificate în Anexa 1.

Pentru a solicita specificațiile cu cantități și măsuri, companiile interesate se vor adresa la adresa de e-mail tenders-giz-moldova@giz.de , indicând numărul Tenderului prezent în titlul mesajului. Pentru orice clarificări, contactați aceeași adresă de e-mail, dar nu mai târziu de 10.11.2022.

Ofertanții vor prezenta următorul set de documente:

 • Oferta în original (cu semnătură și ștampilă), calculată în MDL la cota 0% TVA, cu indicarea perioadei de livrare a bunurilor;
 • Certificatele de origine a bunurilor oferite;
 • Profilul companiei, cu descrierea experienței și calificărilor în domeniu;
 • Datele de contact ale ofertantului și ale persoanei responsabile de ofertă;
 • Datele bancare, care să includă denumirea băncii, codul băncii și IBAN MDL;
 • Copia certificatului de înregistrare (pe teritoriul RM), a licențelor și permiselor aferente activităților;
 • Certificatul care demonstrează lipsa datoriilor la bugetul de stat, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, sau copia ultimului raport financiar.

Ofertele se vor depune în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii și numărului de tender (91167692) pe plic.

Ofertele se vor livra la adresa Oficiului GIZ Chisinau (MD-2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73/1, NBC - National Business Center, et.9) până la data de 15.11.2022, orele 15:00.

Ofertele primite după termenul limită, sau sigilate necorespunzător, precum și incomplete nu vor fi luate în considerare pentru evaluare.

Acest proiect este implementat cu sprijinul financiar al Guvernului Germaniei.

 

 

__________________________________

Tender no. 91167692  Provision of medical uniforms in the rayons of Stefan Voda, Causeni and Ungheni within the Project: “Supporting Moldovan communities in hosting Ukrainian refugees”

The German Development Cooperation through GIZ calls companies in the Republic of Moldova to produce and supply Medical Uniforms as specified in the Annex 1.

To request the Technical Specifications, the interested companies shall contact the e-mail address tenders-giz-moldova@giz.de , indicating the tender number in the message title. For any clarifications, contact the same e-mail address but not later than 10.11.2022.

Interested bidders are required to submit the following set of documents:

 • Offer (duly signed and stamped), calculated in MDL at 0% VAT and goods delivery time;
 • Certificates of origin for the goods offered;
 • Short description/overview of the company experience and qualification;
 • Contact information for the bidder and responsible person;
 • Bank data including bank name, bank code and IBAN MDL;
 • Copy of company registration certificate (registration in the Republic of Moldova), as well as other related licenses and permissions;
 • No-debt certificate from the Moldovan State Inspection or copy of the latest financial report.

All documents shall be submitted in a sealed envelope, showing the tender name and number (91167692) on it.

Incomplete or improperly sealed offers will not be considered.

The applications shall be delivered to the address of GIZ Office Chisinau. (MD-2001 Chisinau, 73/1 Stefan cel Mare si Sfant Bvd., NBC - National Business Center, 9th floor) not later 15.11.2022, time 15:00.

 

This project is implemented with the financial support of the Government of Germany.

 

telegram