Cerere Oferte Preturi pentru achiziția Pubelelor destinate colectării deșeurilor nepericuloase menajere

 

Primăria satului Borogani, raionul Leova, de comun cu Echipa de Inițiativă Comunitară, lansează procedura de achiziție prin Cerere a Ofertelor de Preț privind achiziționarea pubelelor destinate colectării deșeurilor nepericuloase menajere, din cadrul Proiectului de implicare civică în guvernare locală “Mă Implic”. Proiectul este realizat de către Skat Consulting, cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare SDC.

Agenții economici interesați sunt invitați să depună ofertele, la sediul Primăriei satului Borogani, raionul Leova, pe adresa – sat. Borogani, rl. Leova, începând cu data de 17.08.2022, ora 11.00.Data limită de depunere a ofertelor –24.08.2022, ora 11.00.
ATENȚIE!!! Această procedură este exceptată, conform art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și art. 6 alin. (1) din Memorandumul de Înțelegere între Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind prima fază a Proiectului “Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală”, de la aplicarea legislației naționale în materie de achiziții publice.

Anunțul-invitație la licitație și caietul de sarcini pot fi vizualizate accesând
linkul: http://borogani.sat.md/wp-content/uploads/sites/66/2022/08/COP_Pubele_Borogani-min.pdf

!!! Formularele pentru depunerea ofertei pot fi solicitate la adresa electronică boroganilv@yahoo.com

Pentru mai multe informații, contactați la numărul de telefon 068723190 sau la adresa electronică boroganilv@yahoo.com

 

 

 

 

Articol adaugat de: Natalia Coitan