Termen extins prin repetare de anunț pentru Concurs de selectare a unei companiei pentru servicii de organizare a instruirilor și informărilor în cadrul proiectului LOC-FOOD (AO ADTM)

AO „Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova”, Beneficiar 4 în cadrul proiectului „Dezvoltare locală și cooperare transfrontalieră în domeniul produselor agricole și alimentelor tradiționale (LOC-FOOD)”, realizat cu suportul financiar al POC Bazinul Mării Negre 2014-2020, anunță repetat concurs de selectare a unei companiei pentru servicii de organizare a instruirilor și informărilor în cadrul proiectului LOC-FOOD.

Sarcina companiei selectate va fi compusă din următoarele activități:

N/o

Denumire activitate

Unitate

Nr. unități

Cost unitate,

euro

Cost total,

euro

1

Zile de informare/seminare de consolidare a capacităților pentru Autoritățile Publice Locale și Autoritățile Publice Centrale (2 evenimente de formare, câte 1 zi fiecare, cel puțin 20 de participanți la fiecare eveniment)

 
 

·      Arenda sala de conferință

zi

1*2=2

   
 

·      Achitare transport participanți tur-retur

pers

20*2=40

   
 

·      Pauza cafea

pers

20*6=120

   
 

·      Prânz

pers

20*2=40

   
 

·      Mapa cu materiale distributive și rechizite

pers

20*2=40

   
 

·      Expert pregătire / desfășurare

pers

1*2=2

   

 

Subtotal:

 

 

 

 

2

Seminare de formare al fermierilor și a părților interesate (2 evenimente de formare, câte 2 zile fiecare, 30 de participanți la fiecare eveniment):

 
 

·      Arenda sala de conferință

zi

2*2=4

   
 

·      Cazare (camere twin)

Pers/nopți

30*2=60

   
 

·      Achitare transport participanți tur-retur

pers

30*2=60

   
 

·      Pauza cafea

pers

30*8=240

   
 

·      Prânz

pers

30*4=120

   
 

·      Cina

pers

30*2=60

   
 

·      Mapa cu materiale distributive și rechizite

set

30*2=60

   
 

·      Expert pregătire / desfășurare

pers

1*4=4

   

 

Subtotal:

 

 

 

 

3

Înființare rețelei locale de producători/distribuitori și biroului de informare (aproximativ 25-50 de fermieri din Republica Moldova)

 
 

·      Chestionare de producători locali

pers.

30

   
 

·      Elaborarea Acordului de constituire a rețelei

doc.

1

   
 

·      Eveniment de semnare a Acordului

even.

1

   
 

·      Instituire unui Birou de informare a Rețelei

unit.

1

   

 

Subtotal:

 

 

 

 

4

Organizarea Reuniunii Comitetului Director (Steering Committee Meeting) al proiectului:

 
 

·      Arenda sala de conferință

zi

1

   
 

·      Asigurare tehnică (microfon, ecran)

set.

1

   
 

·      Pauza cafea

pers.

15

   
 

·      Prânz

pers.

15

   

 

Subtotal:

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

             

Condiții specifice

Compania sau consorțiul subcontractat de Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova trebuie să dețină experiență de prestare serviciilor de organizare treninguri, seminare, instruiri cel puțin de 3 ani pe piața Republicii Moldova, să dispună de potențial uman și dotare tehnică necesară pentru realizarea activităților stabilite în acest document.

La ofertă tehnică și financiară se anexează:

1. Copia de pe Certificatul de înregistrare a companiei.

2. Descrierea companiei cu accent pe experiență relevantă în prestare de servicii de organizare a instruirilor tematice.

3. Prezentarea listei de Beneficiari de servicii prestate anterior.

Perioada de activitate:

Activitățile menționate urmează să fie realizate începând cu luna iulie 2022 până 07 septembrie 2022.

Termen limită de aplicare:

Companiile interesate sunt rugate să transmit în forma electronica Descrierea companiei, oferta financiară, copia Certificatului de înregistrare, lista cu link-uri pe adresa de email office.adtm@gmail.com. Ofertele trebuie să fie prezentate până la 01.07.2022 ora locală 23:59.

Oferta financiară este la discreția aplicanților și cuatumul ei trebuie să fie realistic și în corespundere cu capacitatea de lucru (suma care este bugetată pentru serviciile date NU va fi comunicată până la momentul selectării companiei sau grupului de experți).

În subiectul scrisorii electronice se va indica „Concurs – selectarea companiei pentru servicii de organizare a instruirilor și informărilor în cadrul proiectului LOC-FOOD”. Întrebările suplimentare, dar altele decât ce este menționat în anunț, se adresează pe email-ul indicat sau la tel. 079550731, Marina Miron, ADTM.

Mai multe detalii găsiți pe link-ul:

https://drive.google.com/drive/folders/15pyuruv71mzJEWKdjAnyq85lpNkb6D-V?ths=true

ADTM își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare, de a negocia oferta financiară propusă, de a anula, prelungi sau relansa concursul de selectare a unei companii de prestare servicii de organizare evenimente.

Articol adaugat de: Marina Miron