Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Tender pentru elaborarea paginii web a Rezervației Biosferei „Prutul de Jos”
SUBIECTUL ACHIZIȚIEI:  elaborarea paginii web dedicată Rezervației Biosferei „Prutul de Jos” 

 

Date generale:

Asociația EcoContact este o organizație neguvernamentală și are drept scop promovarea proceselor de dezvoltare durabilă, protecția mediului și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale la nivel regional. Asociația EcoContact activează la nivel local, național și regional.

AO EcoContact, în parteneriat cu Centrul de Consultanță Ecologică (CCE) Cahul, implementează, la nivel local, proiectul Consolidarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în Rezervația Biosferei „Prutul de Jos”, finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC).

În cadrul proiectului sunt dezvoltate capacitățile instituționale ale APL-urilor și responsabililor ce activează în cadrul Rezervației Biosferei „Prutul de Jos”.

Misiunea este elaborarea sitului web. Suplimentar, ne propunem ca prin intermediul paginii web să promovăm și activitățile organizației. Această platformă urmează să devină o sursă utilă de informații, adresate publicului larg, inclusiv profesioniștilor, partenerilor, organizațiilor societății civile, autorităților publice locale.

 

Durata preconizată pentru realizarea paginii web: maxim 3 luni din momentul semnării contractului

 

Candidații eligibili vor întruni următoarele cerințe: 

 • companie IT specializată
 • persoană juridică, înregistrată în Republica Moldova
 • experiență în domeniu de minim 3 ani
 • capacitate excelentă de operare cu sistemul GIS
 • abilitate de lucru în termeni de timp restrânși;
 • certificare ISO 9001:2015 a sistemului de management al calității
 • un avantaj va constitui certificarea privindStandardul de securitate ISO 27000:2015
 • participarea companiei la ambele loturi va fi, de asemenea, un avantaj

Cerințe față de documentele ce urmează a fi prezentate pentru participarea la concurs

Compania va prezenta oferte separate pentru fiecare lot la care va participa. Prin urmare, dacă candidatul va participa la două loturi, el trebuie să trimită două e-mail-uri separate pentru fiecare lot.

Oferta de participare la concurs va conține următoarea informație:

 • Denumirea lotului
 • Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
 • Copia actelor de înregistrare;
 • Certificatul ce atestă lipsa restanțelor față de stat;
 • Portofoliul ce conține experiența similară a ofertantului din ultimii trei ani (minim trei exemple);
 • CV-urile personalului cheie delegat pentru realizarea acestei sarcini;
 • Oferta tehnică propusă, cu estimarea activităților și termenilor de realizare, cu respectarea perioadei indicate, inclusiv următoarele documente:
 • Documente descriptive în care va fi explicată viziunea și modul de implementare;
 • Descrierea etapelor de derulare a proiectului și a responsabilităților părților în cadrul fiecărei etape;
 • Informații despre costurile și condițiile de efectuare a lucrărilor de dezvoltare a platformei;
 • Informații despre condițiile de menținere a platformei online pe perioada de garanție și asistență tehnică (12 luni după lansare);
 • Informații despre costurile și condițiile de menținere a paginii web după perioada de garanție pe parcursul a 12 luni.
 • Oferta financiară detaliată, prezentată în lei, la cota 0 TVA.

 

Informații complete cu privire la cerințe sunt disponibile pe site-ul AO EcoContact: https://www.ecocontact.md/2021/09/06/%d1%81erinte-tehnice-pentru-elaborarea-site-ului-rezervatiei-biosferei-prutul-de-jos/

 

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la numărul de telefon +373 22 99 61 62 sau prin e-mail: hr@ecocontact.md

 

Termen limită de prezentare a ofertelor: 

Oferta trebuie să fie datată, semnată și ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa hr@ecocontact.md cu mențiunea „Pagina RBPJ  LOT__ până la  17 septembrie 2021, ora 18:00.

Notă: În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile concursului, nu se va conforma exigențelor prevăzute de prezenta solicitare sau/și nu va fi depusă în termenul limită indicat, aceasta va fi respinsă automat, fără a fi examinată.


Distribuie prietenilor:


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman  | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan | Mihai Grosu | Oxana Iutes | Ina Puga | Sergiu Gurau | Mihaela Rimbu | Vladimir Tiltu | Otilia Sirbu |  Ana Gherciu | Daniela Munca