Cerere de oferte de prețuri pentru achiziționarea a două semănătoare manuale  cu distribuția semințelor în flux continuu într-un singur rând pentru câmpuri experimentale  civicDonau Soja Moldova solicită  Oferte de Prețuri pentru achiziționarea a două semănătoare manuale cu distribuția semințelor în flux continuu într-un singur rând pentru câmpuri experimentale pentru dotarea Institutului de Cercetări pentru Culturi de Cîmp” Selecția” și Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor.

Utilajele vor fi achiziționate în cadrul proiectului “Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia” (Partea I a Programului UE ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM))”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), în parteneriat cu Donau Soja (Austria) și Centrul Educațional Pro Didactica.

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte după parametrii preț/calitate pentru achiziționarea echipamentului specific domeniului de ameliorare a culturilor de câmp.

În acest sens, companiile interesate trebuie să prezinte Oferta de Preț, conform Cerinţelor minime față de parametrii tehnicii la tehnica de laborator (tab. 1) în termen de până la data de  14  iunie 2021.

Cerinţele minime față de parametrii tehnici a semănătoarelor manuale ce urmează a fi procurată de către Donau Soja:

                          Tab.1

Semănătoare manuală

 cu distribuția semințelor în flux continuu într-un singur rând pentru câmpuri experimentale

PARAMETRII TEHNICI:

 

Caracteristica generală

Acționare mecanică a dispozitivului de însemânțare de la roata de susținere;

Mânerile semanatoarei reglabile în funcție de înălțimea persoanei;

Roți de presare în spatele brăzdarului;

Ajustarea lungimii parcelei de la 1- 20 m, cutie de viteze fără trepte;

Pentru însămânțarea tuturor tipurilor de semințe;

Mecanism de reglare mecanic al unității de însămânțare;

Raft/ suport pentru semințe.

 Dimensiuni: mm

Modul operațional

 

 Să se încadreze în parametrii: 1800*600*1000

 

 Greutate, kg

Net până la 50 kg, brut – 50-55 kg

Opțiuni

 Aparatul de dozare a semințelor cu un diametru de până la 120 mm cu con pentru semințe  din oțel inoxidabil cu bandă rotativă;

- pentru diferite dimensiuni și cantități de semințe;

-  set de cilindre de umplere pentru diferite mărimi de semințe, diam.  de până la 5 până la 50 mm.

Garanție, luni

nu mai puțin de 24 luni.

Pentru a se califica pentru primirea Contractului, ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 • Experienţă în comercializarea tehnicii şi echipamentului agricol de min. trei ani
 • Asigură serviciul de garanţie a tehnicii propuse;
 • Oferă servicii de deservire și reparație în perioda post garanţie pentru tehnica livrată;
 • Oferă serviciu de asistenţă tehnică, consultație și instruire a personalului beneficiarului pentru punerea în aplicație a tehnicii procurate și mentenanță;
 • Parametrii tehnici ai tehnicii/echipamentului agricol propuse vor fi în concordanţă deplină cu Condiţiile minime solicitate în prezentul Termen de referință;
 • Și-a onorat obligațiile contractuale față de alți cumpărători în totalitate.
 • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 • Termenii optimi de realizare a tehnicii.

Ofertanții vor prezenta în cadrul concursului următoarele documente:

 • Formularul-cerere de participare la concurs;
 • Formularul Specificațiilor tehnice a utilajului;
 • Oferta de preț;
 • Declarația privind veridicitatea datelor prezentate;
 • Certificatul/decizia de înregistrare a întreprinderii;
 • Copia de pe Extrasul din Registrul de stat a persoanelor juridice;
 • Documente confirmative de descriere a parametrilor tehnici de la producător (copia parametrilor tehnici din Manualul de exploatare a tehnicii/echipamentelor agricole oferite);
 • Descrierea serviciului de asistenţa tehnică şi reparaţie a tehnicii comercializate în cadrul întreprinderii;
 • Altele (după caz).

Dosarul de aplicare mai trebuie să includă:

 • Datele de contact ale companiei.
 • Persoana de contact.
 • Rechizitele bancare ale companiei.
 • Semnătura persoanei autorizate.
 • Ștampila originală a companiei.

Oferta trebuie completate în limba română şi depuse în format electronic la adresa electronică moldova@donausoja.org  cu mențiunea “Oferta de preț pentru achiziționarea a două semănătoare manuale cu distribuția semințelor în flux continuu într-un singur rând pentru câmpuri experimentale”

 

Data limită de depunere a ofertelor este 14 iunie 2021.

Comisia de licitație nu va accepta oferta dacă:

 • Oferta este prezentată după termenul limită de depunere.
 • Oferta nu conţine informaţia solicitată în invitaţia de participare sau nu corespunde cerinţelor stipulate în aceasta.
 • Ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conţin informaţii false, ori face reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerinţele enunţate în invitaţia de participare.
 • Ofertantul nu a specificat integral bunurile solicitate sau termenele de livrare.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. *Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, contactați: Ela Malai, Coordonator de Proiect Agri, Inovare și Cercetare Donau Soja, tel. +373 79536418, malai@donausoja.org.Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet