Devino susținător al portalului
Become a Patron!

După o lună de la lansarea paginii unde puteți contribui pentru continuarea proiectului CIVIC.MD s-au gasit 13 persoane gata să ne susțină. În această lună ne-au vizitat 26 092 persoane.

Așteptările erau mai mari…

 

Le mulțumim susținătorilor:

Ada Dulman, Constantin Curca, Marina Grosu, AO Principii Sanatoase, Vasile Vasiliev, Liliana Samcov, Elena Spinu, Anastasia Vrancean, Olga Melnic, Maria Barbalat, Georgiana Finaru, Irina Cojocaru, Aliona Turcan

 

Ne poți susține și tu aici:

https://www.patreon.com/portalcivic

Cerere de oferte de prețuri pentru achiziționarea a două utilaje de laborator automate pentru divizarea, curățarea și sortarea loturilor mici de semințe în special de leguminoasecivic

 

Donau Soja Moldova solicită  Oferte de Prețuri pentru achiziționarea a două utilaje de laborator  automate pentru divizarea curățarea și sortarea semințelor în special de leguminoase pentru dotarea Institutului de Cercetări pentru Culturi de Cîmp ”Selecția” și Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor.

Utilajele vor fi achiziționate în cadrul proiectului “Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia” (Partea I a Programului UE ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM))”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), în parteneriat cu Donau Soja (Austria) și Centrul Educațional Pro Didactica.

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte după parametrii preț/calitate pentru achiziționarea echipamentului de laborator.

În acest sens, companiile interesate trebuie să prezinte Oferta de Preț, conform Cerinţelor minime față de parametrii tehnicii la echipamentul de laborator (tab. 1) în termen de până la data de   03 iunie  2021.

Cerinţele minime față de parametrii tehnici a echipamentului de laborator ce urmează a fi procurată de către Donau Soja:

                          Tab.1

Utilaj de laborator automat pentru divizarea, curățarea și sortarea semințelor în special de leguminoase.

PARAMETRII TEHNICI:

 

Caracteristica generală

 Utilaj conceput pentru divizarea, curățarea și sortarea semințelor, curățarea simultană a semințelor și determinarea calității materialului sortat. Aceast utilaj este destinat utilizării în domeniul selecției/ameliorării și producției de semințe, pentru pregătirea materialului semincer. Materialul va fi împărțit de mașină în fracțiuni, precum și în boabe deteriorate și condiționate.

Carcasă

de tip deschis

Acumularea semintelor

în recipient (sertare)

Reglarea fluxului de aer pentru curatare

Automat/ cu ventilator

Acumularea impurităților

site pentru paie și nisip

Tip actionare:

electric

Putere:         кWт

Tensiune:    V

0,40

230

 Dimensiuni: mm

înălțime: 700- 1000

lungime:    până la 700

lățime:   400 – 600

 Greutate, kg

până la 100

Set standard

Paleți/sertare standard  cu greutate egală -5 bucăți;

cablu electric de cel puțin doi metri;

 cel puțin 3 site 3 ( pentru ceriale și leguminoase).

Opțiuni

pâlnie pentru curățarea continuă a cantităților mari de semințe;

container pentru curățarea continuă a cantităților mari de semințe;

 Fixarea sacului pentru  semințe pentru curățarea continuă a semințelor.

Garanție, luni

nu mai puțin de 24 luni.

Pentru a se califica pentru primirea Contractului, ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 • Experienţă în comercializarea tehnicii şi echipamentului agricol de min. trei ani
 • Asigură serviciul de garanţie a tehnicii propuse;
 • Oferă servicii de deservire și reparație în perioda post garanţie pentru tehnica livrată;
 • Oferă serviciu de asistenţă tehnică, consultație și instruire a personalului beneficiarului pentru punerea în aplicație a tehnicii procurate și mentenanță;
 • Parametrii tehnici ai tehnicii/echipamentului agricol propuse vor fi în concordanţă deplină cu Condiţiile minime solicitate în prezentul Termen de referință;
 • Și-a onorat obligațiile contractuale față de alți cumpărători în totalitate.
 • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 • Termenii optimi de realizare a tehnicii.

Ofertanții vor prezenta în cadrul concursului următoarele documente:

 • Formularul-cerere de participare la concurs;
 • Formularul Specificațiilor tehnice a utilajului;
 • Oferta de preț;
 • Declarația privind veridicitatea datelor prezentate;
 • Certificatul/decizia de înregistrare a întreprinderii;
 • Copia de pe Extrasul din Registrul de stat a persoanelor juridice;
 • Documente confirmative de descriere a parametrilor tehnici de la producător (copia parametrilor tehnici din Manualul de exploatare a tehnicii/echipamentelor agricole oferite);
 • Descrierea serviciului de asistenţa tehnică şi reparaţie a tehnicii comercializate în cadrul întreprinderii;
 • Copia contractelor cu sub-contractorul pentru prestarea serviciilor de garanție și deservirea tehnicii/echipamentului în perioada post-garanție (în caz dacă nu prestează servicii proprii);
 • Altele (după caz).

Dosarul de aplicare mai trebuie să includă:

 • Datele de contact ale companiei.
 • Persoana de contact.
 • Rechizitele bancare ale companiei.
 • Semnătura persoanei autorizate.
 • Ștampila originală a companiei.

Oferta trebuie completate în limba română şi depuse în format electronic la adresa electronică moldova@donausoja.org  cu mențiunea “Oferta de preț pentru achiziționarea utilajului de laborator automat pentru divizarea, curățarea și sortarea semințelor în special de leguminoase”

Data limită de depunere a ofertelor este _03 iunie 2021.

Comisia de licitație nu va accepta oferta dacă:

 • Oferta este prezentată după termenul limită de depunere.
 • Oferta nu conţine informaţia solicitată în invitaţia de participare sau nu corespunde cerinţelor stipulate în aceasta.
 • Ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conţin informaţii false, ori face reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerinţele enunţate în invitaţia de participare.
 • Ofertantul nu a specificat integral bunurile solicitate sau termenele de livrare.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. *Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, contactați: Ela Malai, Coordonator de Proiect Agri, Inovare și Cercetare Donau Soja, tel. +373 79536418, malai@donausoja.org.

Author: Verein Donau Soja

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan