Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Cerere de oferte de prețuri pentru producția a două spoturi videoCOP 14 din 29.04.2021

Context
În contextul Alegerilor Parlamentare Anticipate din 11 iulie 2021, Asociația Promo-LEX va implementa Campania “Alegeri Parlamentare Anticipate/Ieși la Vot 2021”. Scopul Campaniei este de a contribui la mobilizarea apolitică a alegătorilor și promovarea votului informat și conștient în rândul cetățenilor cu drept de vot în contextul Alegerilor Parlamentare Anticipate. Campania este parte a Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate, implementat de Asociația Promo-LEX cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Scopul Concursului
Asociația Promo-LEX va selecta o companie care va produce 2 spoturi video. Obiectivul principal al spoturilor va fi mobilizarea apolitică a alegătorilor și promovarea votului informat și conștient în rândul cetățenilor cu drept de vot, în contextul Alegerilor Parlamentare Anticipate din 11 iulie 2021.

Candidați eligibili
În cadrul concursului pot să participe companii, studiouri și ateliere media (persoane fizice și/sau juridice).

Perioada și termenii de executare a contractului:
Contractul cu ofertantul selectat va fi semnat, estimativ, pe 14 mai 2021;
Termen limită pentru livrarea spoturilor:

 • Spot 1 – 20 iunie, 2021 (termen limită)
 • Spot 2 – 30 iunie, 2021 (termen limită)

Caiet de sarcini:

 • Tipul spotului: filmat video;
 • Elaborarea conceptului general al spoturilor, în colaborare cu Promo-LEX;
 • Elaborarea scenariilor detaliate ale spoturilor, în colaborare cu Promo-LEX;
 • Coordonarea și aprobarea scenariilor finale ale spoturilor cu Asociația Promo-LEX;
 • Producția a două spoturi video filmate (în limba română + varianta în limba rusă / titrare vocală sau subtitrare);
 • Durata spoturilor: 35-40 sec. per spot;
 • Postproducție (montaj, sonorizare, procesare etc.);
 • Predarea spoturilor video finale în diferite formate (pentru TV, Radio, online).

 

Cerințe față de candidați:

 • experiență în realizarea spoturilor video cu conținut social;
 • să dispună de o echipă de profesioniști cu experiență în realizarea spoturilor video cu conținut social;
 • să dispună de echipament și infrastructură necesară pentru producerea spoturilor video;
 • disponibilitatea de a produce și livra spoturile în termenii indicați.

PROCEDURA DE APLICARE

Dosarul de aplicare trebuie să includă:

Obligatoriu:

 • Profilul companiei și/sau CV-urile persoanelor cheie care vor fi implicate în realizarea spoturilor și care vor demonstra experiență relevantă în domeniu;
 • Copia licenței sau a certificatului de înregistrare;
 • Lista și datele de contact ale clienților anteriori şi ale produselor relevante realizate în ultimii 4-5 ani (exemple de spoturi video sociale);
 • Indicarea/confirmarea tipului de spoturi care vor fi produse (filmat video);
 • Confirmarea termenilor de executare și livrare ale spoturilor;
 • Oferta financiară în USD. Oferta va include costul total, inclusiv detalierea costurilor. Persoanele juridice vor prezenta oferta la cota TVA 0. Proiectul este scutit de TVA, Asociația Promo-LEX va oferi toate documentele confirmătoare în acest sens.

Opțional

 • Opțional, ofertanții pot depune propuneri de concept general al spoturilor (schițe de concept și/sau schițe de scenarii). Conceptul general final și scenariile detaliate ale spoturilor vor fi elaborate ulterior, de către prestatorul contractat, în colaborare cu Promo-LEX. În cazul în care un prestator nu va fi selectat, Promo-LEX nu va face uz de conceptul și scenariile propuse de către acesta!

Atenție!
În cazul în care serviciile propuse în ofertă urmează a fi realizate de către doi sau mai mulți prestatori (persoane juridice separate), care aplică în cadrul acestui concurs într-o singură Ofertă, acest fapt trebuie indicat expres în ofertă. În așa caz, oferta trebuie să includă datele de contact și tot pachetul de documente, indicat în termenii de referință, pentru fiecare prestator în parte.

Evaluarea dosarelor

În baza dosarelor recepționate, Asociația Promo-LEX va selecta o companie pentru producția spoturilor.

Evaluarea se va efectua în baza următoarelor criterii:

 • Experiența și expertiza relevantă a ofertanților;
 • Calitatea produselor anterioare;
 • Termenii propuși pentru realizarea și livrarea spoturilor;
 • Oferta financiară (în baza raportului preț-calitate).

Termenul limită de prezentare a dosarului de aplicare
Termenul limită de prezentare a dosarelor de aplicare este 11 mai 2021, ora 18.00 (ora locală).
*Dosarele depuse după termen nu vor fi examinate.

Dosarele de aplicare trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la adresa tender@promolex.md  cu mențiunea „Ofertă pentru producția a două spoturi video”.
Promo-LEX va confirma recepționarea dosarelor prin e-mail. Vor fi evaluate doar dosarele complete.

Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare: 
Olga Manole
Coordonatoare de Program
Asociația Promo-LEX
Tel: 069177101
E-mail: olga_manole@promolex.md


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan