Cerere de oferte (RfP) RELANSATĂ

Distribuie prietenilor:Cerere de oferte (RfP) - RELANSATĂ

Numărul cererii de Oferte: FY21-CM-EQP (01)

Data emiterii: 05 februarie 2021, 17:00 (ora locală din Chișinău)

Data limită pentru adresarea/primirea întrebărilor: 19 februarie 2021, 17:00 (ora locală din Chișinău)

Data limită pentru depunerea cererii de oferte: 26 februarie 2021, 10:00 (ora locală din Chișinău)

Proiect: Programul Comunitatea Mea 

IREX: Consiliul pentru Cercetări şi Schimburi Internaționale

Subiect: Achiziționarea a trei (3) unități de buldoexcavatoare pentru proiectele de dezvoltare comunitară din Ialoveni, Costești și Ursoaia.

Programul Comunitatea Mea (CM), administrat de Consiliul pentru Cercetări şi Schimburi Internaționale (IREX) și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), invită doritorii să depună ofertele pentru achiziționarea a trei (3) buldoexcavatoare în cadrul următoarelor Proiecte de Dezvoltare Comunitară a CM:

 • „Achiziționarea echipamentelor pentru îmbunătățirea accesului la sistemul de canalizare din orașul Ialoveni”
 • „Achiziționarea echipamentelor pentru dezvoltarea infrastructurii drumurilor locale din satul Ursoaia”
 • „Achiziționarea echipamentelor pentru dezvoltarea infrastructurii drumurilor locale din satul Costești”

conform cerințelor enunțate în această cerere.

Primăriile din Ialoveni, Costești și Ursoaia sunt beneficiarii direcți ai proiectelor (denumite în continuare Primăriile). În timpul procedurilor de vămuire, în declarațiile vamale pentru fiecare echipament achiziționat, vânzătorul selectat va indica fiecare primărie ca fiind beneficiarul („Destinatarul”) echipamentului și IREX ca fiind responsabilul financiar („Responsabil Financiar”). Primăriile din Ialoveni, Costești și Ursoaia vor participa la evaluarea ofertelor și vor acționa în calitate de proprietari ai echipamentelor.

 • IREX intenționează să încheie un contract de vânzare-cumpărare cu preț fix pentru această achiziție.
 • Costurile suportate de Aplicant pentru pregătirea ofertei și negocierea contractului nu sunt rambursabile.
 • IREX nu are nici o obligație de a accepta oricare dintre ofertele depuse.
 • IREX își rezervă dreptul de a accepta oferta aplicantului fără alte discuții.
 • IREX va evalua doar ofertele depuse de către companiile autorizate și calificate, pentru a executa și implementa lucrările/activitățile în cadrul acestui proiect.
 • Aplicantul trebuie să fie capabil să îndeplinească toate elementele specificate în Scopul Activităților.

Dacă Aplicanții au întrebări sau clarificări, pot trimite întrebări sau clarificări la tender.cm.md@irex.org până la orele 17:00, 19 februarie 2021 (ora locală din Chișinău).

Linia de subiect al emailului trebuie să conțină: "Întrebări pentru Solicitarea de Ofertă nr. FY21-CM-EQP (01)".

Întrebările/clarificările trebuie prezentate în scris. Apelurile telefonice nu sunt acceptate. IREX va răspunde, în scris, la orice solicitări de clarificare, cu condiția ca acestea să fie primite până la termenul limită menționat mai sus. Doar răspunsurile scrise și emise de IREX vor fi considerate oficiale și vor avea o pondere în procesul RfP și în evaluarea ulterioară. Orice informație verbală primită de la angajații Programului Comunitatea Mea sau de la orice altă enitate nu trebuie considerată ca un răspuns oficial la orice întrebări referitoare la acest RfP.

IREX va publica răspunsurile sale pe pagina sa web, sub forma unui Buletin de achiziții incluzând o descriere a întrebăriilor, dar fără a preciza sursa acestora, la data de 22 februarie 2021.

Instrucțiuni:

 1. Găsiți atașat documentele necesare pentru depunerea ofertei:
 • Evaluarea Tehnică (TS)                          (Anexa I)
 • Formular de depunere a ofertei              (Anexa II)
 • Formularul de Ofertă Financiară             (Anexa III)
 • Formularul de Ofertă Tehnică                 (Anexa IV)
 1. Ofertele trebuie să conțină: formularul de depunere a ofertelor, Oferta Tehnică, Oferta Financiară și toate celelalte documente necesare, astfel cum este menționat în punctul 9.
 1. Cerințe pentru depunerea ofertei:
 • Vă rugăm să scanați, să semnați și să trimiteți oferta Dvs. prin e-mail la adresa: tender.cm.md@irex.org
 • Linia de subiect al e-mailului trebuie să conțină: „Numărul cererii de ofertă: FY21-CM-EQP (01), Denumirea companiei Dvs.”
 • Ofertele recepționate după orele 10:00, 26 februarie 2021, ora locală din Chișinău, vor fi considerate ca depuse cu întârziere și nu vor fi evaluate.
 1. Doar companiile înregistrate oficial în Republica Moldova sunt eligibile să depună oferte.
 1. Ofertele trebuie să fie scrise în una dintre următoarele limbi: engleză, română sau rusă.
 1. Toate prețurile indicate în oferta financiară trebuie să fie corecte, rezonabile, calculate în Dolari S.U.A. (USD) și trebuie să fie indicate la cota zero TVA (TVA 0%).
 1. Suma totală estimată pentru achiziționarea buldoexcavatoarelor în cadrul acestui RfP este de 59,800 USD/per unitate, dar în niciun caz, IREX nu va lua în considerare ofertele care sunt cu 25.4% peste plafonul bugetar estimat.
 1. Odată ce oferta a fost depusă, prețurile sunt fixe și în nici un caz NU vor fi supuse unor majorări. Ofertele depuse care sunt subiectul ajustării prețurilor vor fi respinse.
 1. Prețul ofertei trebuie să corespundă în totalitate (în proporție de 100%) specificațiilor prevăzute în Anexa I (Specificații Tehnice) și trebuie să includă: garanția, schimbarea elementelor deteriorate, etc., (cu excepția TVA) precum și costurile de transportare și de asigurare a bunurilor/echipamentelor, suportate până la livrarea Bunurilor și a Serviciilor Conexe la destinația finală (către fiecare dintre locațiile de implementare ale proiectului) în țara IREX (Republica Moldova), Manuale de utilizare, instruirea utilizatorilor la locațiile de implememntare ale proiectului. Ofertele parțiale și sau incomplete vor fi respinse ca fiind necorespunzătoare.

RfP-ul este emis în limbile engleză și română. În caz de neconcordanță între conținutul RfP și traducerea în limba română, sensul în limba engleză va prevala.

IREX Moldova nu întreprinde nici un fel de acțiuni ce ar discrimina vreun aplicant sau potențial aplicant, de exemplu, dar fără a se limita la, prin reținerea, impactul negativ sau prin negarea accesului echitabil la beneficii sau servicii, pe baza unui criteriu de discriminare. Criterii de discriminare includ: rasa, culoarea, religia, sexul, naționalitatea, dizabilitatea, vârsta, orientarea sexuală, informațiile genetice, starea civilă, starea parentală, apartenența politică sau statutul de veteran.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.